Văn bản chỉ đạo điều hành (Từ năm 2019 đến 2021)

Đăng ngày 12/01/2022

</tr

Số 2346/UBND-YT 31/12/2021

Kế hoạch về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán năm 2022

Tải về
Số 197/UBND-YT 31/12/2021

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 196/KH-UBND 31/12/2021

Kế hoạch thực hiện  Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm  2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với  công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 149/TB-UBND 31/12/2021

Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số 820/KH-UBND 30/12/2021

Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2022

Tải về
Số 193/KH-UBND 29/12/2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, cứa hộ nhân dân và du khách tắm biển, tắm sông trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022

Tải về
Số 2968/QĐ-UBND 28/12/2021

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022.

Tải về
Số 01/CT-UBND 05/01/2022

Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tải về
Số 25/NQ-HĐND 27/12/2021

Nghị Quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022

Tải về
Số 2301/UBND-KT 24/12/2021

Về việc tăng cường ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh DTLCP.

Tải về
Số 2300/UBND-YT 24/12/2021

Về việc triển khai công điện số 1745/CĐ_TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về
Số 2292/UBND-VP 24/12/2021

Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 01/2022.

Tải về
Số 11/CĐ-UBND 24/12/2021

Công điện về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Tải về
Số 140/TB-UBND 22/12/2021

Thông báo kết quả xếp loại thi đua năm 2021

Tải về
Số 2268/UBND-YT 20/12/2021

Về việc đôn đốc triển khai công tác tiêm phòng vắc xin  Covid-19

Tải về
Số 2267/UBND-YT 20/12/2021

Về việc triển khai kế hoạch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19( từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2021)

Tải về
Số 2869/TB-SNV 17/12/2021

Thông báo  kết quả kiểm tra Cải cách hành chính tại UBND thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 507/BC-UBND 16/12/2021

Báo cáo nhanh về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số 139/BC-UBND 16/12/2021

Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số 138/TB-TTCH 16/12/2021

Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid 19 thị xã tại buổi làm việc ngày 16/12/2021.

Tải về
Số 187/KH-UBND 14/12/2021

Kế hoạch chỉnh trang đô thị và đảm bảo trang trí đô thị phục vụ Du lịch năm 2022.

Tải về
Số 186/KH-HĐGDQP&AN 14/12/2021

Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tải về
Số 138/HĐND-VP 14/12/2021

 Về việc phân công phục vụ họp HĐND cho Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông

Tải về
Số 2201/UBND-YT 10/12/2021

 Về việc triển khai Công điện số 1988 CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ y tế.

Tải về
Số 2199/UBND-LĐ 10/12/2021

Về việc chấn chỉnh tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tải về
Số 2198/UBND-LĐ 10/12/2021

 Về việc phối hợp, giới thiệu tuyển dụng lao động

Tải về
Số 184/KH-UBND 10/12/2021

Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định( IUU) đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Cửa lò.

Tải về
Số 183/KH-UBND 10/12/2021

Kế hoạch thực hiện kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tải về
Số 182/KH-UBND 10/12/2021

Kế hoạch chúc mừng các giáo xứ, giáo họ và đồng bào theo đạo Thiên Chúa nhân dịp lễ Noel năm 2021

Tải về
Số 132/TB-TTCH 10/12/2021

Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tại buổi làm việc ngày 10/12/2021.

Tải về
Số 1285/UBND-YT 08/12/2021

Về việc triển khai Công điện số 1677 CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
Số 181/KH-UBND 08/12/2021

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, An ninh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tải về
Số 180/KH-UBND 08/12/2021

Kế hoạch  thăm tặng quà các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn và các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

Tải về
Số 2177/UBND-YT 06/12/2021

Về việc triển khai Công điện số 1662 CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về
Số 2176/UBND-VH 06/12/2021

Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội

Tải về
Số 2163/UBND-LĐLĐ 02/12/2021

Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2022

Tải về
Số 179/KH-UBND 02/12/2021

Kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2022.

Tải về
Số 176/KH-UBND 02/12/2021

Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022

Tải về
Số 2155/UBND-YT 01/12/2021

Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tải về
Số 2143/UBND-YT 01/12/2021

Về việc triển khai quy định hướng dẫn tạm thời về cách ly tại nhà.

Tải về
Số 127/ TB-UBND 28/11/2021

Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn

Tải về
Số 2113/UBND-GD&ĐT 26/11/2021

Về việc tổ chức dạy học thích ứng với dịch Covid-19 trên địa bàn Thị xã

Tải về
Số13/CT-UBND 25/11/2021

Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống và ngăn chặn bệnh  Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tải về
Số2083/ UBND-YT 23/11/2021

Về việc tăng cường triển khai một số biện phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thị xã

Tải về
Số173/ KH-UBND 23/11/2021

Kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn thị xã Cửa lò giai đoạn 2021-2030

Tải về
Số9064/ UBND-NX 22/11/2021

Về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tải về
Số2052/ UBND-NV 18/11/2021

Về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và đăng ký thi đua năm 2022

Tải về
Số2051/ UBND-NV 18/11/2021

 Về việc đánh giá, chấm điểm xếp loại thi đua năm 2021.

Tải về
Số2042/ UBND-ĐT 17/11/2021

Về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý IV năm 2021.

Tải về
Số432/ BC-UBND 14/11/2021

Báo cáo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số118/ TB-UBND 14/11/2021

Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số2013/ UBND-YT 13/11/2021

Về việc tăng cường giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động tại các CSSXKD, KCN

Tải về
Số2010/ UBND-YT 13/11/2021

Về việc triển khai Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tải về
Số117/TB- UBND 13/11/2021

Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số116/TB-TTCH 12/11/2021

Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc ngày 12/11/2021

Tải về
Số162/KH-UBND 08/11/2021

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền ” Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2021.

Tải về
Số1962/UBND-YT 06/11/2021

Về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 đợt 24 của năm 2021.

Tải về
Số195/TTCH-UBND 05/11/2021

Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thị xã

Tải về
Số1955/UBND-YT 05/11/2021 Về việc tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 và xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu Quốc gia Tải về
Số159 /KH-UBND 03/11/2021 Kế hoạch tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và hưởng ứng” Ngày Thế giới xóa bỏ bảo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” 25/11/2021 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số112 /TB-TTCH 03/11/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc ngày 01/11/2021. Tải về
Số1918 /UBND-TTCH 01/11/2021 Về việc tăng cường công tác và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Tải về
Số158 /KH-UBND 29/10/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982- 20/11/2021) Tải về
Số157 /KH-UBND 28/10/2021 Kế hoạch thực hiện ” Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 Tải về
Số1883 /UBND-YT 27/10/2021 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1659/CĐ-BYT và Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021. Tải về
Số155 /KH-UBND 26/10/2021 Kế hoạch triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số154 /KH-UBND 26/10/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số1854 /UBND-LĐ 25/10/2021 Về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2021 Tải về
Số105 /UBND-TTCH 21/10/2021 Thông báo kết luận của Đc Doãn Tiến Dũng – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại buổi làm việc ngày 20/10/2021 về triển khai áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
Số104 /TB-UBND 20/10/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 10 năm 2021 Tải về
Số1816 /UBND-TCKH 19/10/2021 Về việc  báo cáo ước thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2021, kế hoạch năm 2022. Tải về
Số1805 /TTCH-UBND 18/10/2021 Về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Tải về
Số12 /CT-UBND 15/10/2021 Chỉ thị về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng ở đô thị. Tải về
Số08 /CĐ-UBND 13/10/2021 Công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão. Tải về
Số1762 /UBND-KT 12/10/2021 Về việc triển khai mở tài khoản và phát hành thẻ thấu chi trong thanh toán tiền điện Tải về
Số1759 /UBND-TTCH 12/10/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với người đến/ trở về từ các địa phương có dịch. Tải về
Số 96 /TB-UBND 11/10/2021 Thông báo giờ làm việc mùa Đông Tải về
Số 350 /BC-UBND 09/10/2021 Báo cáo nhanh về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 Tải về
Số 1724 /UBND-THADS 07/10/2021 Về việc tăng cường nhiệm vụ phối hợp thi hành án dân sự, hành chính. Tải về
Số 1708 /UBND-YT 06/10/2021 Về việc rà soát, lập danh sách các trường hợp từng đến/ trở về từ phường Nghi Hải Tải về
Số 147 /KH-UBND 06/10/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025. Tải về
Số 145 /KH-UBND 06/10/2021 Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số 92 /TB-UBND 04/10/2021 Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 Tải về
Số 1680 /UBND-YT 02/10/2021 Về việc  tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 15 của năm 2021 Tải về
Số 1678 /UBND-YT 02/10/2021 Về việc triển khai kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19( từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021) Tải về
Số 90 /TB-UBND 01/10/2021 Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 Tải về
Số:2251/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp phong, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa lò Tải về
Số:86/TB-UBND 30/09/2021 Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 Tải về
Số:1638/UBND-YT 27/09/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới Tải về
Số:1636/UBND-YT 27/09/2021 Về việc triển khai kế hoạch truyền thông chống dịch Covid-19 Tải về
Số:1635/UBND-YT 27/09/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận số 03-TB/BCĐ của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Công văn số 7117/UBND-TTCH Tải về
Số:1634/TTCH-UBND 27/09/2021 Về việc tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2 trong tình hình mới. Tải về
Số:1624/UBND-ĐT 24/09/2021 Về việc tuyên truyền, phổ biến sách hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn Tải về
Số:136/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021-2025 Tải về
Số:17/NQ-UBND 24/09/2021 Nghị quyết về việc định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Cửa lò khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số:16/NQ-UBND 24/09/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 Tải về
Số:15/NQ-UBND 24/09/2021 Nghi quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Cửa lò năm 2022 – Hội đồng nhân dân thị xã Cửa lò khóa VI kỳ họp thứ ba Tải về
Số 02-2021 /NQ-HĐND 24/10/2021 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân thị xã Cửa lò khóa VI kỳ họp thứ ba Tải về
Số:1612/UBND-VH 23/09/2021 Về việc cung cấp thông tin, hình ảnh tuyên truyền quảng bá du lịch. Tải về
Số:1606/UBND-YT 23/09/2021 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1436/CĐ-BYT ngày 19/9/2021 của Bộ Y tế. Tải về
Số:134/KH-UBND-CATX 21/09/2021 Kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số:133/KH-TTCH 20/09/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3406/QĐ-UBND, ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
Số:100/HĐND-TT 20/09/2021 Về việc test nhanh Covid-19 cho đại biểu dự kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã. Tải về
Số:1535/UBND-NV 13/09/2021 Về việc khen thưởng thành  tích tiêu biêu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 Tải về
Số:130/ KH-TTCH 13/09/2021 Kế hoạch thực hiện quyết  định số 3327/QQ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ an về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 Tải về
Số:128/KH- UBND 09/09/2021 Kế hoạch tiếp nhận công dân Nghệ an từ địa bàn các tỉnh, thành  phía nam về cách ly y tế tập trung tại khu ký túc xã Trường Cao đẳng thương mại, du lịch Nghệ an. Tải về
Số:1488/UBND-KT 08/09/2021 Về việc sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn Tải về
Số:80/TB-TTCH 06/09/2021 Thông báo lịch trực xử lý phòng, chống dịch Covid–19 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID–19 thị xã . Tải về
Số:1451/UBND-YT 04/09/2021 Về việc triển khai thực hiện Công điên số 1305/CĐ-BYT ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế và Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 31/8/2021. Tải về
Số:127/KH-UBND 04/09/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. Tải về
Số:126/KH-UBND 04/09/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi  thị xã Cửa lò đến năm 2030. Tải về
Số:77/TTCH-TB 02/09/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:76/TTCH-TB 02/09/2021 Thông báo thành lập các Tổ công tác Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:04/TB-BCĐ 02/09/2021 Thông báo của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã về nhiệm vụ, biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số:1444/UBND-KT 01/09/2021 Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và cơ sở kinh doanh Tải về
Số:1439/UBND-LĐ 01/09/2021 Về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9, tháng 10 năm 2021. Tải về
Số:1436/UBND-TCKH 01/09/2021 Về việc hướng dẫn một số nội dung chế độ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:122/KH-UBND 31/08/2021 Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:107/TB-ThU 31/08/2021 Thông báo của thường trực Thị ủy về triển khai một số nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong tình hình ứng phó với dịch Covid-19 Tải về
Số:75/TB-UBND 31/08/2021 Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Tải về
Số:2035/QĐ-UBND 28/08/2021 Quyết định về việc thành lập Trung tâm chỉ huy và tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thị xã Cửa lò. Tải về
Số:1412/UBND-YT 28/08/2021 Về việc lập danh sách các lực lượng tuyến đầu phục vụ phòng, chống Covid-19 Tải về
Số:73/TB-UBND 28/08/2021   Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 Tải về
Số:1397/UBND-YT 27/08/2021 Về việc triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 353-TB-TU của Thường trực Tỉnh ủy. Tải về
Số:1386/UBND-VP 26/08/2021 Về việc triển khai một số ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
Số:1380/UBND-YT 26/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ an Tải về
Số:1377/BCĐ-UBND 26/08/2021 Về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 Tải về
Số:202/QĐ-ThU 26/08/2021 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thị xã Cửa lò Tải về
Số:72/TB-BCĐ 26/08/2021 Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Tải về
Số:1363/UBND-TCKH 24/08/2021 Về việc báo cáo ước thực hiện kế hoạch KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và ước kết quả thực hiện năm 2021. Tải về
Số:1357/UBND-YT 23/08/2021  Về việc triển khai thực hiện Thông báo Khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19. Tải về
Số:1356/UBND-BCĐ 23/08/2021  Về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch Test nhanh kháng nguyên phát hiện SASR-CoV-2 diện rộng có thu phí trên địa bàn và công tác cách ly y tế. Tải về
Số:1350/UBND-VP 23/08/2021  Về việc báo cáo công việc được giao tại các TBKL và chuẩn bị báo cáo giao ban tháng 9 năm 2021. Tải về
Số:264/BC-UBND 23/08/2021 Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn thị xã Cửa lò đến hết tháng 8 năm 2021. Tải về
Số:119/KH-UBND 22/08/2021 Kế hoạch triển khai Test nhanh kháng nguyên phát hiện SARS_COV-2 diện rộng có thu phí trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:UBND 20/08/2021 Thông báo Lịch trực xử lý phòng, chống Covid-19 Tải về
Số:1326/UBND-YT 20/08/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; rà soát, quản lý xét nghiệm cho người từng đến/ trở về từ Trường Cao đẳng Việt nam Hàn quốc. Tải về
Số:1322/UBND-VHTT 19/08/2021 Về việc thực hiện Thông báo khẩn số 72 và Công văn số 3718/SYT-NVY ngày 19/8/2021 của Sở Y tế Tải về
Số:1321/UBND-VHTT 19/08/2021 Về việc tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số:118/KH-UBND 19/08/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ an về việc thiết lập vùng cách ly y tế và thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:1304/UBND-TNMT 18/08/2021 Về việc đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý chất thải trong khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
Số:2002/QĐ-UBND 18/08/2021 Quyết định về việc thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
Số:117/KH-UBND 18/08/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021- 2022. Tải về
Số:03/PA-BCĐ 18/08/2021 Phương án bố trí lực lượng chốt chặn, phong tỏa, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Cửa lò. Tải về
Số:68/TB-BCĐ 16/08/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc
với các đơn vị liên quan và BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã
Tải về
Số:1288/UBND-YT 16/08/2021 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
Số:1279/BCĐ-UBND 16/08/2021 Về việc tổ chức tiêm Vắc xin phòng Covid-19 đợt 6 năm 2021 Tải về
Số:1274/UBND-YT 16/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo TB khẩn số 3678/TB-SYT về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Tải về
Số:1273/UBND-BCĐ 16/08/2021 Về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến/ trở về từ Chợ đầu mối( Thành phố Vinh) Tải về
Số:68/TB-BCĐ 16/08/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan và BCĐ phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã Tải về
Số:02/PA-BCĐ 13/08/2021 Phương án đáp ứng dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số:1246/UBND-YT 11/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Công văn số 3547/BCĐ-SYT của NCĐ phòng chống dịch tỉnh Nghệ An. Tải về
Số:115/KH-UBND 11/08/2021 Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021. Tải về
Số:1236/UBND-ĐT 09/08/2021 Về việc tuyên truyền việc chăn thả gia súc, gia cầm không đúng quy định trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số:1233/UBND-YT 09/08/2021 Về việc rà soát các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 Tải về
Số:1232/UBND-ĐT 09/08/2021 Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự , ATGT mùa mưa bão và 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
Số:1232/UBND-ĐT 09/08/2021 Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự , ATGT mùa mưa bão và 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
Số:83/QĐ-BPC 05/08/2021 Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số:1214/UBND-CATX 04/08/2021 Về việc lựa chọn xây dựng mô hình ” khu dân cư an toàn về PCCC” Tải về
Số:1205/UBND-VH 04/08/2021 Về việc tiếp tục tự đánh giá an toàn Covid-19 trong các CSLT du lịch. Tải về
Số:1203/UBND-VH 04/08/2021 Về việc tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
Số:112/KH-UBND 04/08/2021 Kế hoạch tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế đối với công dân Nghệ An từ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam về khác sạn ARMY và khách sạn MườngThanh Tải về
Số:1186/UBND-BCĐ 02/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 3359/SYT-NVY và Công văn số 3367/ BCĐ-SYT Tải về
Số:1185/UBND-YT 02/08/2021 Về việc hướng dẫn thực hiện thu phí cách ly tập trung các trường hợp vi phạm biện pháp phòng chống dịch Covid-19 Tải về
Số:1183/UBND-YT 31/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Tải về
Số:1171/BCĐ-UBND 29/07/2021 Về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 đợt 3 năm 2021 Tải về
Số:110/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch đón công dân thị xã Cửa lò bị ảnh hưởng do dịch covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam Tải về
Số:1161/UBND-YT 27/07/2021 Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg Tải về
Số:1122/UBND-VHTT 26/07/2021  Về việc góp ý dự thảo đề án Nâng cao chất lượng cơ sở CSLTDL, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số:109/KH-UBND 26/07/2021 Kế hoạch tuyền truyền kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám(19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021); 91 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2021) Tải về
Số:1099/UBND-ĐT 21/07/2021 Về việc tăng cường thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tải về
Số:1693/QĐ-UBND 21/07/2021 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn( Thanh Hóa) đến thị xã Cửa Lò( Nghệ An) đoạn qua thị xã Cửa Lò. Tải về
Số:05/CĐ-UBND 19/07/2021  Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Tải về
Số:1064/UBND-NHCS 18/07/2021  Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về
Số:1066/UBND-YT 16/07/2021  Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 384/TB-BCĐ ngày 15/7/2021. của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
Số:105/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:1051/UBND-KT 15/07/2021 Về việc định hướng phát triển kinh tế trong tình hình mới. Tải về
Số:104/KH-UBND 14/07/2021  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016 QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Tải về
Số:1036/UBND-BCĐ 13/07/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác rà soát, quản lý các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch trên cả nước. Tải về
Số:1030/UBND-ĐT 12/07/2021 Về việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2021. Tải về
Số:103/KH-UBND 12/07/2021 Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:1027/UBND-YT 11/07/2021 Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Sở Y tế Nghệ An về phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
Số:1013/UBND-BCĐ 08/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 372/TB-BCĐ ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh./ Tải về
Số:1008/UBND-VP 07/07/2021 Về việc cảnh báo hoạt động của Quỹ đầu tư SAM Tải về
Số:1002/UBND-YT 06/07/2021   Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tang. Tải về
Số:993/UBND-LĐ 05/07/2021 Về việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội. Tải về
Số:987/UBND-YT 05/07/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-BCĐ ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tải về
Số:174/BC-BCĐ 05/07/2021 Báo cáo tình hình Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò tính từ 16h00 ngày 05 tháng 7 năm 2021 Tải về
Số:102/KH-UBND 05/07/2021 Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn Nghệ an qua Cảng Hàng không quốc tế Vinh. Tải về
Số:170/BC-BCĐ 01/07/2021 Báo cáo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa Lò tính đến 16h ngày 01 tháng 7 năm 2021. Tải về
Số:169/BC-BCĐ 30/06/2021 Báo cáo tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò tính đến 16h ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tải về
Số:965/UBND-BC 30/06/2021 Về việc đôn đốc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
Số:964/UBND-YT 30/06/2021 Về việc tăng cường rà soát, quản lý xét nghiệm cho người đến, trở về từ Chợ Đầu mối thành phố Vinh. Tải về
Số:101/KH-UBND 30/06/2021 Kế hoạch  triển khai thực hiện Đề án ” Nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn thị xã Cửa lò giai đoạn 2021-2015 Tải về
Số:100/KH-UBND 29/06/2021 Kế hoạch tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò Tải về
Số:53/BC-HĐND 21/06/2021 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân sân thị xã khóa VI , nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số:942/UBND-YT 28/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo Khẩn của Sở Y tế Tải về
Số:936/UBND-YT 27/06/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình  mới Tải về
Số:935/UBND-YT 26/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ và Thông báo số 343/TB-BCĐ của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ an Tải về
Số:934/UBND-YT 25/06/2021 Về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 Tải về
Số:98/KH-UBND 22/06/2021 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 đợt 2 năm 2021 Tải về
Số:97/KH-UBND 22/06/2021 Kế hoạch tiếp nhận công dân Cửa Lò từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương Tải về
Số:893/UBND-VH 21/06/2021 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Tải về
Số:53/BC-HĐND 21/06/2021 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân sân thị xã khóa VI , nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số:885/UBND-YT 18/06/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở lưu trú, nhà hàng. Tải về
Số:50/TB-BCĐ 17/06/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. Tải về
Số:869/UBND-BCĐ 17/06/2021 Về việc tổ chức đưa người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương nơi thường trú. Tải về
Số:2343/SYT-NVY 17/06/2021 Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 Tải về
Số:847/UBND-YT 14/06/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
Số:836/UBND-ĐT 11/06/2021 Về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Tải về
Số:94/KH-UBND 11/06/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2021). Tải về
Số:92/KH-UBND 11/06/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:1197/QĐ-UBND 10/06/2021  Quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông thị xã Cửa lò. Tải về
Số:816/UBND-KT 10/06/2021 Về việc triển khai thu quỹ PCTT năm 2021 Tải về
Số:810/UBND-YT 09/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Tải về
Số:10/CT-UBND 10/06/2021 Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện Tải về
Số:01/PA-BCĐ 08/06/2021 Phương án bố trí lực lượng chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 tại Cầu Cửa Hội phường Nghi Hải thị xã Cửa Lò Tải về
Số:805/UBND-YT 08/06/2021  Về việc hướng dẫn thực hiện thu phí cách ly y tế các trường hợp trở về từ địa phương cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ Tải về
Số:804/UBND-YT 08/06/2021  Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tình hình mới. Tải về
Số:46/TB-UBND 08/06/2021 Thông báo kết quả quan trắc chất lượng trong môi trường nước biển tại bãi biền du lịch Cửa lò và Cửa Hội Tải về
Số:801/UBND-YT 07/06/2021 Về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số:779/UBND-VH 03/06/2021 Về việc góp ý dự thảo danh mục đặt tên đường thị xã Cửa lò. Tải về
Số:774/UBND-KT 03/06/2021 Về việc hưởng ứng cuộc thi Techfest Nghệ An open 2021. Tải về
Số:766/UBND-YT 02/06/2021 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống Covid-19 tại CSSXKD, công ty doanh nghiệp và các đơn vị đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tải về
Số:764/UBND-YT 02/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 137/TB – VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về
Số:763/UBND-YT 02/06/2021 Về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chuyển người bệnh, người nhà người bệnh đủ tiêu chuẩn ra viện và cách ly y tế về các địa phương theo dõi quản lý. Tải về
Số:90/KH-UBND 28/05/2021 Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế- Ngày toàn dân phòng, chống ma túy( 26/6) năm 2021. Tải về
Số:740/UBND-YT 27/05/2021 Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
Số:724/UBND-YT 26/05/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về
Số:724/UBND-YT 26/05/2021 Về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
Số:723/UBND-YT 26/05/2021 Về việc đảm bảo công tác y tế trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 PTTH và thi tốt nghiệp năm 2021 Tải về
Số:722/UBND-YT 26/05/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu Công nghiệp. Tải về
Số:720/UBND-VH 26/05/2021 Về việc báo cáo công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
Số:716/UBND-TN 26/05/2021 Về việc tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021. Tải về
Số:714/UBND-YT 25/05/2021 Về việc hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 Tải về
Số:719/UBND-VH 26/05/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch. Tải về
Số:679/UBND-YT 19/05/2021 Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 . Tải về
Số:675/UBND-VHTT 18/05/2021 Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy, chữa cháy tại các di tích trong mùa nắng nóng. Tải về
Số:673/UBND-ĐT 18/05/2021 Về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn xử lý tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi phơi, đốt rơm rạ nông sản trên địa bàn. Tải về
Số:46/UBBC 17/05/2021 Về việc triển khai một số nhiệm vụ trước ngày bầu cử Tải về
Số:664/UBND-YT 18/05/2021 Về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến/trở về từ các địa phương, KCN ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng động. Tải về
Số:82/KH-UBND 17/05/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Tải về
Số:647/UBND-VHTT 14/05/2021 Về việc tuyên truyền đợt cao điểm y tế Công tác PCCC và CHCN Tải về
Số:81/KH-UBND 14/05/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt nam( 28/6/2001- 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2021. Tải về
Số:589/UBND-TCKH 05/05/2021 Về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội. Tải về
Số:581/UBND-YT 03/05/2021 Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP; Bộ y tế và thực hiện khai báo y tế. Tải về
Số:568/UBND-YT 29/04/2021 Về việc phòng chống dịch Covid-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tụ tập đông người. Tải về
Số:572/UBND-VH 29/04/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch Tải về
Số:564/UBND-VH 28/04/2021 Về việc phối hợp tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh. Tải về
Số:01/CĐ-UBND 28/04/2021 Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số:557/UBND-YT 27/04/2021 Về việc triển khai Công điện 540 CĐ-TTg; Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP. Tải về
Số:549/UBND-ĐT 27/04/2021 Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thị xã Quý II/2021. Tải về
Số:73/KH-UBND 26/04/2021 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh viêm da nổi cục trâu, bò Tải về
Số:953/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Liên ngành phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:943/QĐ-UBND 22/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào ‘ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Cửa lò. Tải về
Số:521/UBND-VP 22/04/2021 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 5/2021 . Ti về
Số:517/UBND-TP 22/04/2021 Về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu về pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” Tải về
Số:514/UBND-ĐT 22/04/2021 Về việc thông báo ra quân giải tỏa các vi phạm HLATGT đợt 2 trên địa bàn thị xã năm Tải về
Số:71/KH-UBND 22/04/2021 Kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch Cửa lò năm 2021 . Tải về
Số:475/UBND-CH 15/04/2021  Về việc tăng cường công tác cảnh báo cứa hộ, tìm kiếm, cứu nạn năm 2021 . Tải về
Số:63/KH-UBND 09/04/2021  Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Tải về
Số:890/KH-SVHTT 14/04/2021  Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 Tải về
Số:458/UBND-LĐ 14/04/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống Dịch tả lợn Châu phi và viêm da nổi cục trên đàn trâu bò Tải về
Số:443/UBND-LĐ 13/04/2021 Về việc triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa nghèo bền vững” Tải về
Số:64/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch tổ chức chương trình Lễ hội du lịch Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:424/UBND-ĐT 09/04/2021 Về việc đôn đốc việc tạm dừng thi công các công trình trên địa bàn để phục vụ du lịch năm 2021. Tải về
Số:423/UBND-VP 09/04/2021  Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Qúy I/ 2021. Tải về
Số:418/CV-UBND 08/04/2021  Về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 01/3/2021. Tải về
Số:61/KH-UBND 09/04/2021 Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè năm 2021 trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số:59/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch tổ chức tổng dọn thực bì trên địa bàn thị xã năm 2021. Tải về
Số:57/KH-UBND 06/04/2021 Kế hoạch  tuyên truyền Lễ hội du lịch năm 2021, kỷ niệm 114 năm Du lịch Cửa lò và kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước(30/4/1975- 30/4/2021) và các ngày Lễ kỷ niệm của đất nước. Tải về
Số:56/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. Tải về
Số:07/CT-UBND 05/04/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo An ninh trật tự Du lịch và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm năm 2021 Tải về
Số:765/QĐ-UBND 02/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:55/KH-UBND 02/04/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số:53/KH-UBND 02/04/2021 Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:379/UBND-YT 01/04/2021 Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học. Tải về
Số:573/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2021 và các Tiểu ban giúp việc. Tải về
Số:343/UBND-ĐT 26/03/2021 Về việc tăng cường các giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên. Tải về
Số:44/KH-UBND 25/03/2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thị xã Cửa lò nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số:156/KH-UBND 26/03/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:680/QĐ-UBND 18/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021. Tải về
Số:297/UBND-KH 18/03/2021  Về việc triển khai kế hoạch hưởng ứng ” Giờ trái đất năm 2021″ Tải về
Số:38/KH-UBND 17/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021 Tải về
Số:34/KH-UBND 12/03/2021 Kế hoạch thu gom chất thải rắn xây dựng phục vụ Lễ hội du lịch năm 2021 Tải về
Số:27/KH-UBND 04/03/2021 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 Tải về
Số:19/TB-UBND 09/03/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND Thị xã tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 3 năm 2021. Tải về
Số:31/KH-UBND 08/03/2021 Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:26/KH-UBND 03/03/2021 Kế hoạch quản ký công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:211/UBND-YT 02/03/2021 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở đào tạo lưu trú trên địa bàn Thị xã. Tải về
Số:24/KH-UBND 02/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tải về
Số:22/KH-UBND 26/02/2021 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số:21/KH-HĐGDQP&AN 25/02/2021 Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 2,3,4 và GDQP&AN toàn dân năm 2121. Tải về
Số:183/UBND-VP 24/02/2021 Về việc khẩn trương thực hiện chỉnh trang và triển khai các công việc phục vụ du lịch. Tải về
Số:172/UBND-YT 23/02/2021 Về việc không tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt nam. Tải về
Số:20/KH-UBND-QS 23/02/2021 Kế hoạch kiểm tra lại sức khỏe khám nghĩa vụ Quân sự và lấy mẫu xét nghiệp SARS-Cov-2 đối với công dân nhập ngũ năm 2021. Tải về
Số:163/UBND-VP 19/02/2021 Về việc tuyên truyền Ngày hội Biên phòng toàn dân. Tải về
Số:19/BCĐ 19/02/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 Tải về
Số:155/UBND-YT 09/02/2021 Về việc thực hiện cách ly chuyên gia người nước ngoài Tải về
Số:18/KH-UBND 08/02/2021 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021. Tải về
Số:17/KH-UBND 08/02/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:16/KH-UBND 05/02/2021 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:15/KH-UBND 05/02/2021 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã năm 2021. Tải về
Số:156/UBND-VH 11/02/2021 Về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covd-19 trong hoạt động văn hóa thể thao. Tải về
Số:13/TB-UBND 09/02/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 02 năm 2021. Tải về
Số:154/UBND-YT 08/02/2021 Về việc đảm bảo công tác trực phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021. Tải về
Số:13/KH-UBND 03/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân năm 2021. Tải về
Số:146/UBND-YT 03/02/2021  Về việc triển khai thực hiện thông báo số 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh và Sở y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
Số:395/QĐ-UBND 01/02/2021 Về việc thành lập Ban tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 Tải về
Số:133/UBND-VH 01/02/2021 Về việc tổ chức giải Bóng đá, Việt giã trong khuôn khổ Đại hội TDTT thị xã Cửa lò lần thứ VII và Tháng thanh niên năm 2021 Tải về
Số:09/KH-UBND 01/02/2021 Kế hoạch hoạt động công tác chính sách nhân dịp tết Nguyên đán tân sửu năm 2021 Tải về
Số:08/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị xã. Tải về
Số:120/UBND-VP 28/01/2021 Về việc tổng hợp báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021 Tải về
Số:03/CT-UBND 25/01/2021 Chỉ thi về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số:106/UBND-VP 27/01/2021 Về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-IOffice. Tải về
Số:251/QĐ-UBND 26/01/2021 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác Quảng trường Bình Minh thị xã Cửa Lò. Tải về
Số:177/UBND-QĐ 22/01/2021 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2021 thị xã Cửa Lò. Tải về
Số:05/KH-UBND 19/01/2021 Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số:59/UBND-NV 15/01/2021 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác VTLT và tài liệu lưu trữ năm 2020. Tải về
Số:121/QĐ/ThU 14/01/2021 Quyết định thành lập các Đoàn chỉ đạo, vận động xã hội hóa công tác chỉnh trang đô thị mừng Đảng, mừng Xuân, đón chào năm Du lịch 2021 Tải về
Số:55/UBND-VH 14/01/2021 Về việc tổ chức các hoạt động TDTT trong khuôn khổ Đại hội TDTT thị xã Cửa lò lần thứ VII và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Tải về
Số:50/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT Thị xã Cửa lò lần thứ VII Tải về
Số:3480/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2021 của UBND thị xã. Tải về
Số:3478/QĐ-UBND 31/12/2020 Quyết định ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội thị xã Cửa lò năm 2021. Tải về
Số:04/KH-UBND 15/01/2021 Kế hoạch tổ chức trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021. Tải về
Số:46/UBND-YT 12/01/2021 Về việc thực hiện Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tải về
Số:42/KT-UBND 12/01/2021 Về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ Xuân 2021 Tải về
Số:01/CT-UBND 11/01/2021  Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây  Xuân Tân Sửu năm 2021 Tải về
Số:10/CT-UBND 31/12/2020  Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2021 Tải về
Số:170/KH-UBND 23/12/2020 Kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2021. Tải về
Số:1559/UBND-VP 22/12/2020 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 01/2020. Tải về
Số:149/TB- UBND 21/12/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã
tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các công
trình trọng điểm và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã.
Tải về
Số:148/TB- UBND 21/12/2020 Thông báo kết quả xếp loại thi đua năm 2020. Tải về
Số:130/KH- UBND 09/10/2020  Kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao Thị xã Cửa lò lần thứ VII năm  2021. Tải về
Số:150/HĐND-VP 17/12/2020  Phân công phục vụ họp HĐND thị xã Cửa lò  khóa 5, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tải về
Số 1497/UBND-ĐT 03/12/2020 Về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2020. Tải về
Số 163/KH-UBND 03/12/2020 Kế hoạch  Chúc mừng các giáo xứ, giáo họ và đồng bào theo đạo thiên chúa nhân dịp lễ Noel năm 2020. Tải về
Số 162/KH-UBND 03/12/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 57 KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về kết hợp quốc, phòng an ninh với kinh tế; kinh tế quốc phòng, an ninh. Tải về
Số 161/KH-UBND 02/12/2020 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Tải về
Số 1462/UBND-VH 26/11/2020 Về việc phục vụ đoàn công tác tổng cục Du lịch. Tải về
Số 157/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự đô thị phục vụ Du lịch năm 2021. Tải về
Số 156/UBND-KH 26/11/2020 Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng và an ninh năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tải về
Số 159/KH-UBND 27/11/2020 Kế hoạch triển khai Khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh động vật sau mưa lũ đợt 4 năm 2020 trên địa bàn. Tải về
Số 1447/UBND-NV 23/11/2020 Về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020 Tải về
Số 1466/UBND-LĐLĐ 26/11/2020 Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2021 Tải về
Số 157/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự đô thị phục vụ Du lịch năm 2021. Tải về
Số 155/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AISD năm 2020 và ngày thế giới phòng chống HIV/AISD 01/12/2020 Tải về
Số140/TB-UBND 19/11/2020 Thông báo kết quả tuyển dụng  viên chức ngành Giáo dục và giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018/QĐ-CP,năm 2020. Tải về
Số 08/CĐ-UBND 11/11/2020 Công điện về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số 1386/UBND-CCT 11/11/2020 Về việc quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh Tải về
Số144/KH-UBND 02/11/2020 Kế hoạch tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực gia đình và hưởng ứng ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11/2020 trên địa bàn Thị xã.. Tải về
Số146/KH-UBND 04/11/2020 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền ‘ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020. Tải về
Số 126/KH-HĐND 04/11/2020 Tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII và kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tải về
Số 1334/UBND-KT 30/10/2020 Triển khai phương án di dời dân dưới các chân núi. Tải về
Số 1326/UBND 28/10/2020 Về việc thực hiện cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do đại dịch COVID-19. Tải về
Số 272/UBND-ĐT 26/03/2019 Về việc tổ chức họp các nhà hàng, khách sạn, hộ dân để thực hiện xã hội hóa đèn trang trí, biển quảng cáo Led trên địa bàn Thị xã. Tải về
Số 158/KH-UBND 23/03/2020 Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môm Bơi, phòng chống đuối nước các cấp tỉnh Nghệ an năm 2020. Tải về
Số140/KH-UBND 21/10/2020 Kế hoạch Tổ chức Lễ an táng quân nhân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tải về
Số129/KH-UBND 02/10/2020 Kế hoạch tổng kết hoạt động du lịch Du lịch Cửa Lò năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tải về
Số1271/UBND-ĐT 15/10/2020 Về việc xử lý tình trạng họp chợ, tập kết rác thải trên đường gây mất trật ATGT. Tải về
Số1269/UBND-ĐT 15/10/2020 Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động vận tải trên địa bàn thị xã. Tải về
Số135/KH-UBND 14/10/2020 Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số1263/UBND-VP 14/10/2020 Về việc chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh. Tải về
Số08/CT-UBND 12/10/2020 Chỉ thị về việc tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng tại đô thị. Tải về
Số132/KH-UBND 12/10/2020 Kế hoạch tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tải về
Số1231/UBND-KT 06/10/2020 Về việc rà soát, chủ động phương án ứng phó mưa, bão trên địa bàn Tải về
Số1228/UBND-ĐT 06/10/2020 V/v triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT quy IV năm 2020 Tải về
Số2666/QĐ-UBND 01/10/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tải về
Số1201/UBND-YT 30/09/2020 Về việc triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ và UBND tỉnh. Tải về
Số1200/UBND-VH 30/09/2020 Về việc điều động diễn viên tham gia liên hoan Câu lạc bộ Gia đình Tải về
Số128/KH-UBND(CA) 30/09/2020 Kế hoạch tuyên truyền triển khai dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn thị xã Cửa lò. Tải về
Số127/KH-UBND 29/09/2020 Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020- 2021. Tải về
Số1175/UBND 23/09/2020  Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10) Tải về
Số1174/UBND- YT 23/09/2020 Về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thị xã. Tải về
Số1171/UBND-CA 22/09/2020 Về việc phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em. Tải về
Số1140/UBND-YT 15/09/2020 Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tải về
Số2466/QĐ-UBND 14/09/2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Cửa lò. Tải về
Số123/KH-UBND 14/09/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Tải về
Số1141/UBND-ĐT 15/09/2020 Về việc đề nghị hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì ATGT trên mạng xã hội VCNet. Tải về
Số102/TB-UBND 09/09/2020 Về việc công khai  danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của  UBND thị xã Cửa lò  được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã  và Cửa lò. Tải về
Số1098 /UBND-ĐT 07/09/2020 Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, HL ATGT đường bộ trên địa bàn thị xã. Tải về
Số1095 /UBND-YT 07/09/2020 Về việc xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tải về
Số118 /KH-UBND 07/09/2020  Kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tải về
Số1087 /UBND-ĐT 04/09/2020  Về việc lấy ý kiến dân cư về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ an. Tải về
Số1077 /UBND-ĐT 03/09/2020  Về việc tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Tải về
Số97 /TB-UBND 31/08/2020 Chương trình công tác tháng 9/2020. Tải về
Số99 /TB-UBND 01/09/2020 Thông báo về việc chúc mừng khai giảng năm học 2020- 2021. Tải về
Số1065 /UBND-KT 31/08/2020  Về việc thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Tải về
Số1028 /UBND-VP 24/08/2020  Về việc nâng cao chỉ số phát triển chính phủ điện tử Việt nam theo đánh giá của Liên hiệp quốc. Tải về
Số 94 /TB-UBND 24/08/2020  Thông báo kết luận của đồng chí  Doãn Tiến Dũng -Chủ tịch UBND thị xã
tại phiên họp UV. UBND thị xã tháng 8 năm 2020
Tải về
Số 2286 /QĐ-UBND 19/08/2020  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi NSNN  näm 2019 của thị xã Cửa Lò Tải về
Số 993 /UBND-KT 17/08/2020  Về việc triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19 Tải về
Số 92 /TB-UBND 13/08/2020 Thông báo nội dung tham gia chiến dịch tổng dọn thực bì tại địa phương. Tải về
Số 974 /BCĐ 12/08/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và công điện Bộ Y tế Tải về
Số 112 /KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch  tổ chức Cuộc thi” Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ an năm 2020. Tải về
Số 960 /UBND-KT 10/08/2020 Về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai. Tải về
Số 97 /KH-UBND 23/06/2020 Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện  Cuộc vận động xây dựng phong trào  ” Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020 Tải về
Số  954 /UBND-YT 07/08/2020  Về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid- 19. Tải về
Số 01/2020/NQ-HĐND 27/07/2020 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2020 Tải về
Số 924/UBND-CNTY 05/082020 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Tai xanh trên đàn lợn. Tải về
Số 2173/QĐ-UBND 04/082020 Quyết định củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chông thiên tai và Tìm kiếm cứa nạn thị xã Cửa Lò năm 2020. Tải về
Số 924/UBND-VH 04/082020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước bảo đảm an toàn trong hoạt động vui chơi, tham quan trên mặt nước. Tải về
Số 922/UBND-VH 04/082020 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khác du lịch. Tải về
Số 913/UBND-YT 03/082020 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1191/CĐ-BYT của Bộ Y tế và Công văn số 5068/UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An. Tải về
Số 05/CT- UBND 29/072020 Về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh năm học 2020- 2021 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 895/UBND-YT 29/072020 Về việc triển khai thực hiện biện pháp phòng chống COVID- 19 trên địa bàn thị xã trong tình hình mới Tải về
Số 888/UBND-VH 29/072020 Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm của mô tô nước, tàu cá, thuyền thúng Tải về
Số 108/KH-UBND 29/072020 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng tám( 19/8/1945- 19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt nam(2/9/1945- 2/9/2020); 990 năm Danh xưng Nghệ An(1030); 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh( 12/9/1930- 2/9/2020) Tải về
Số 875/UBND-YT 27/072020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tải về
Số 874/UBND-VH 27/072020 Về việc báo cáo danh sách các đoàn khách du lịch có yếu tố liên quan đến các điểm Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi. Tải về
Số 872/BCĐ 26/072020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Tải về
Số 870/UBND-ĐT 24/072020 Về việc kiểm tra, xử lý chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn Tải về
Số 104/KH-UBND 21/072020 Kế hoạch phân công nhiệm vụ phục vụ chương trình biểu diễn Lễ hội âm nhạc đường phố năm 2020 Tải về
Số 848/UBND- TP 20/072020 Về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Tải về
Số 840/UBND- YT 20/072020 Về việc triển khai thực hiện thông báo số 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về
Số 828/UBND- ĐT 15/072020 Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn  giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thị xã Tải về
Số 793/ UBND- VH 07/07/2020 Về việc tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt nam Tải về
Số 735/ UBND- VH 25/06/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các hoạt động du lịch Tải về
Số 733/ UBND- VH 25/06/2020 Về việc tăng cường công tác phòng,chống tai nạn đuối nước năm 2020 Tải về
Số 98/ KH- UBND 25/06/2020 Kế hoạch Tổ chức  hội nghị biểu dương điển hình Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thị xã Cửa lò, giai đoạn 2016- 2020 Tải về
Số 732/ UBND- TY 24/06/2020 Về việc tăng cường  phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Tải về
Số 95/KH- UBND 23/06/2020 Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2020 Tải về
Số 93/KH- UBND 22/06/2020 Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin trên địa bàn thị xã Cửa lò năm 2020. Tải về
Số 714/UBND-CNTY 22/06/2020 Về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở Động vật Tải về
Số 712/UBND-ĐT 22/06/2020 Về việc kiểm tra, xử lý công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Tải về
Số 699/UBND- KT 11/06/2020 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng Tải về
Số 695/UBND- LĐ 18/06/2020 Về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2020 Tải về
Số 69/TB – UBND 18/06/2020 Thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội Tải về
Số 674/UBND- VP 11/06/2020 Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC Quý II/2020. Tải về
Số 36/TB- HĐND 10/06/2020 Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã Tải về
Số 664/UBND-VHTT 09/06/2020 Về việc đảm bảo công tác phòng chống cháy, nổ và lụt bão tại các di tích năm 2020 Tải về
Số 652/UBND-VHTT 08/06/2020 Về việc đôn đốc tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI Tải về
Số 644/UBND-YT 05/06/2020 Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn phòng chống COVID 19 tại tang lễ, khu chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Tải về
Số 89/KH-UBND- 03/06/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt nam 28/6 và tuyên truyền ” Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020 Tải về
Số 34/TB-HĐND- 03/06/2020 Thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 88/KH-UBND- 03/06/2020 Kế hoạch thực hiện đề án ” Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số1786/QĐ-UBND- 02/06/2020 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình năm 2020 Tải về
Số 87/KH-UBND 02/06/2020 Kế hoạch triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ năm 2020 Tải về
Số 628 UBND-VP 02/06/2020 Về việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua cổng thanh toán VNPT pay Tải về
Số 610/ UBND-YT 01/06/2020 Về việc tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá Tải về
Số 606/ UBND-CATX 29/05/2020 Về việc tuyên truyền hành động PCMT năm 2020 Tải về
Số 574/UBND-VP 25/05/2020 Về việc tăng cường rà soát thống kê các thủ tục hành chính Tải về
Số 85/KH- UBND 26/05/2020 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế- Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020 Tải về
Số 84/KH- UBND 25/05/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh- liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020) Tải về
Số 04/CT- UBND 20/05/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025 thị xã Cửa lò Tải về
Số 82/KH-UBND 19/05/2020 Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt nam( 09/7/1960 – 09/7/2020) Tải về
Số 537/UBND-VP 18/05/2020 Về việc báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri Tải về
Số 533/UBND-VP 15/05/2020 Về việc triển khai thi hành một số quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
Số 59/TB- UBND 15/05/2020 Về việc công khai số điện thoại đường dây nóng và cán bộ phụ trách tiếp nhận hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc về chính sách hỗ trợ khó khăn cho người dân do đại dịch COVID- 19 Tải về
Số 527/UBND-LĐ 14/05/2020 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 Tải về
Số 81/KH-UBND 18/05/2020 Kế hoạch tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số 74/KH-UBND 13/05/2020 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Cửa lò hậu dịch Covid-19 năm 2020 Tải về
Số 524/UBND-VH 13/05/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước năm 2020 Tải về
Số 517/UBND-YT 13/05/2020 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão lụt Tải về
Số 515/UBND-VH 13/05/2020 Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trong các cơ sở du lịch, dịch vụ Tải về
Số 73/KH-UBND 13/05/2020 Kế hoạch triển khai ” Mô hình điểm tuyến đường có kiểm soát an toàn thực phẩm” trên địa bàn thị xã Cửa lò Tải về
Số 71/KH-ATLĐ 05/05/2020 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 Tải về
Số 470/UBND- VP 29/04/2020 Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 03/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Số 56/TB-UBND 29/04/2020 Thông báo về thời gian, địa điểm thu gom rác và một số nhiệm vụ chỉnh trang môi trường năm 2020 Tải về
Số 456/UBND-VP 27/04/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trong tình hình mới Tải về
Số 455/UBND-VP 27/04/2020 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID- 19 Tải về
Số 451/UBND-VP 27/04/2020 Về việc tham gia cuộc thi trực tuyến” Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh nghệ an năm 2020 Tải về
Số 64/KH-UBND 24/04/2020 Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2020 trên địa bàn Thị xã Cửa lò. Tải về
Số 446/UBND-VP 23/04/2020 Về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID 19 Tải về
Số 2430/UBND-VX 22/04/2020 Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Tải về
Số 62/KT-UBND 23/04/2020 Trực cấp cứu biển năm 2020 Tải về
Số 430/UBND- KT 22/04/2020 Về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ xuân 2020 Tải về
Số 423/UBND-VHTT 21/04/2020 Về việc tuyên truyền tham gia cuộc thi trực tuyến ” Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt nam” Tải về
Số421/UBND-VHTT 21/04/2020 Về việc tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 Tải về
Số 59/BC-BCĐ 15/04/2020 Báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn TX Cửa Lò Tải về
Số 381/UBND-YT 14/04/2020 V/v thực hiện các biện pháp cấp bách đề phòng, chống dịch COVID – 19 Tải về
Số 380/UBND-VP 14/04/2020 V/v đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID – 19 Tải về
Số 57/KH-UBND 13/04/2020 Kế hoạch tổng kết các chuyên đề giảm nghèo trên địa bàn TX Cửa Lò Tải về
Số 369/TB-UBND 09/04/2020 V/v triển khai một số giải pháp phòng, chống dịch COVID 19 tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Tải về
Số 364/UBND-TB 09/04/2020 V/v tuyên truyền các hành vi vi phạm và mức xử phạt liên quan đến phòng, chống dịch COVID 19 Tải về
Số 2080/UBND-NC 08/04/2020 Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID 19 Tải về
Số 362/UBND-YT 08/04/2020 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16/CT-TTg cử Thủ tướng chính phủ và công văn số 1956/UBND – TH của tỉnh Nghệ An Tải về
Số 48/TB-UBND 07/04/2020 Thông báo giờ làm việc mùa hè Tải về
Số 2015/UBND-VX 06/04/2020 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 CT – TTg của thủ tướng Chính phủ Tải về
Số 357/UBND – ĐT 06/04/2020 Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy mùa du lịch và mùa mưa bão Tải về
Số 354/UBND-ĐT 06/04/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã Tải về
Số 508/STTTT-TTBCXB 03/04/2020 Về việc hướng dẫn công tác phát ngôn về dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Tải về
Số 351/UBND-VP 03/04/2020 Về việc thực hiện nghiêm chi trả chế độ cho các đối tượng Tải về
Số 350/UBND-YT 01/04/2020 Về việc rà soát quản lý các trường hợp đẫ từng đến bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, quản lý cách ly Tải về
Số 345/UBND-VP 01/04/2020 Về việc triển khai chỉ thị số 16/CT-TTT của thủ tướng Chính phủ và Công văn số: 1956/UBND – TH của UBND tỉnh Tải về
Số 334/UBND-KT 01/04/2020 Về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ để phòng, chống dịch Covid – 19 Tải về
Số 03/CT-UBND 01/04/2020 Về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020 Tải về
Số 338/UBND-GDDT 31/03/2020 Về việc tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid – 19 và đầu mùa hè năm 2020 Tải về
Số 52/KH-UBND 31/03/2020 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 51/KH-UBND 30/03/2020 Kế hoạch, triển khai thực hiện chỉ thị số 39 CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn Thị xã Cửa Lò Tải về
Số 308/UBND-KT 25/03/2020 Về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020 Tải về
Số 310/UBND-VH 25/03/2020 Về việc ứng xử với du khách nước ngoài  trong thời gian dịch bệnh Covid 19 Tải về
Số 44/BC-UBND 25/03/2020 Báo cáo kiểm soát thủ tục hàng chính Quý I năm 2020 Tải về
Số 561/BC-CATX(AN) 24/03/2020 Về việc xử lý đối tượng đăng tin sai sự thật về COVID19 Tải về
Số 263/CV-BCĐ 19/03/2020 Về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 Tải về
Số 256/UBND-VP 19/03/2020 Về việc đôn đốc thống kê các thủ tục hành chính để theo dõ, niêm yết công khai theo quy định Tải về
Số 251/UBND-LĐTBXH 17/03/2020 Về việc triển khai công tác lao động liên quan đến dịch bệnh COVID – 19 Tải về
Số 232/UBND-NV 16/03/2020 Về việc thực hiện triển khai một số nội dung về cải cách hành chính Tải về
Số 221/UBND-VH 13/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh virut Covit – 19 Tải về
Số 41/TB-UBND 13/03/2020 Thông báo V/v tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, góp ý về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn UBND thị xã Tải về
Số 02/CT-UBND 13/03/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, cung cầu hàng hóa trong mùa dịch bệnh trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2020 Tải về
Số 200/UBND-ĐT 10/03/2020 Về việc triển khai ra quân giải tỏa các vi phạm HLATGT trên địa bàn Tải về
Số 189/UBND-YT 09/03/2020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh CoVid 19 Tải về
Số 43/KH-UBND 09/03/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2020) Tải về
Số 834/QĐ-UBND 03/03/2020 Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Tải về
Số 164/UBND-KT 03/03/2020 V/v hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 Tải về
Số 183/UBND-VP 06/03/2020 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2020 Tải về
Số 835/QĐ-UBND 06/03/2020 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Tải về
Số 01/CT-UBND 06/03/2020 Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn TX Cửa Lò năm 2020 Tải về
Số 168/UBND-NV 04/03/2020 V/v hướng dẫn báo cáo CCHC định kỳ năm 2020 Tải về
Số 163/UBND-KT 03/03/2020 V/v kiểm soát hoạt động quản lý và nhập khẩu động vật hoang dã Tải về
Số 39/KH-UBND 03/03/2020 Kế hoạch tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự tháng 4 năm 2020 Tải về
Số 37/KH-UBND 03/03/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch năm 2020 Tải về
Số 149/UBND-ĐT 27/02/2020 V/v thông báo ra quân giải tỏa các vi phạm HLATGT đợt 1 trên địa bàn thị xã
Tải về
Số 142/UBND-YT 27/02/2020 V/v tăng cường cống tác phòng chống dịch bệnh Co-Vid 19
Tải về
Số 141/UBND-TP 27/02/2020 V/v phổ biến các Luật, nghi quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Tải về
Số 36/KH-UBND 26/02/2020 Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của thủ tướng Chính Phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”
Tải về
Số 35/KH-UBND 26/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tải về
Số 29/KH-UBND 18/02/2019 Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, vỉa hè năm 2020 trên địa bàn thị xã
Tải về
Số 22/UBND-TB 14/02/2020 V/v tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại nghĩa trang khối 2 (Khối Tây Khánh cũ) phường Nghi thu, thị xã Cửa Lò  Tải về
Số 108/UBND-YT 18/02/2020 V/v xây dựng mô hình tuyến phố/ tuyến đường có kiểm soát an toàn tại phường Thu Thủy, Nghi Hải
Tải về
Số 107/UBND-VP 17/02/2020 V/v rà soát, đánh giá, công khai TTHC năm 2020
Tải về
Số 105/UBND-NV 17/02/2020 V/v tăng cường công tác QLNN đối với phật giáo thời gian tới
Tải về
Số 96/UBND-CNTY 14/02/2020 V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch gia súc, gia cầm giai đoạn hiện nay
Tải về
Số 26/KH -UBND 14/02/2020 Kế hoạch triển khai khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống dịch bệnh Corona và các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật dợt I năm 2020 trên địa bàn thị xã Cửa Lò
Tải về
Số 22/KH-UBND 11/02/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 79/UBND-YT 10/02/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Corona gây ra
Tải về
Số 12/KTB-UBND 10/02/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Dung- phó chủ tịch UBND thị xã tháng 02 năm 2020 Tải về
Số 627/QĐ-UBND 07/02/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 Tải về
Số 13/KH-UBND 05/02/2020 Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn thị xã Cửa Lò
Tải về
Số 21/KH-UBND 11/02/2020 Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thị xã Cửa Lò
Tải về
Số 20/KH-UBND 11/02/2020 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Cửa Lò 2020 Tải về
Số 66/UBND-YT 06/02/2020 V/v đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch viêm đường hô hấp virut corona
Tải về
Số 15/KH-UBND.YT 05/02/2020 Kế hoạch đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) trên địa bàn Tx Cửa Lò Tải về
Số 48/UBND-LĐ 20/01/2020 V/v tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoạt động du học trên địa bàn thị xã
Tải về
Số 07/KH-UBND 16/01/2020 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020
Tải về
Số 246/UBND-TH 14/01/2020 V/v tuyên truyền Đại hội Đảng
Tải về
Số 278/UBND-KGVX 14/01/2020 V/v tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020
Tải về
Số 05/KH- UBND 14/01/2020 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá điểm đến tại Cửa Lò và các điểm phụ cận
Tải về
Số 04/KH – UBND 14/01/2020 Kế hoạch tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử phục vụ phát triển du lịch 2020 và nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Tải về
Số45/STT&TT-CNTT 13/01/2020 V/v tăng cường công tác đảm bảo ATTT trên không gian mạng dịp tết Canh Tý 2020
Tải về
Số18/UBND-ĐT 10/01/2020 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện đường bộ hết niên hạn sử dụng trên địa bàn Tải về
Số 01/KH-UBND 03/01/2020 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, dịp tết nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân 2020 trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số5203/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định về việc ban hành chương trình công tác năm 2020 của UBND thị xã Tải về
Số183/KH-UBND 31/12/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, cứu hộ nhân dân và du khách tắm biển, tắm sông trên địa bàn Cửa Lò năm 2020 Tải về
Số182/QĐ-UBND 26/12/2019 Kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT trước Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020 trên địa bàn thị xã Tải về
Số1416/UBND-CNTY 25/12/2019 V/v phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc Tải về
Số 181/KH-UBND 25/12/2019 Kế hoạch tổ chức chương trình “xuân ấm trao yêu thương, phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2020”
Tải về
Số 17/CT-UBND 25/12/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2020 Tải về
Số 1405/UBND-LĐ 24/12/2019 V/v thông tin tuyển chọn ứng viên đi học tập và làn việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức khóa 6 Tải về
Số 4727/QĐ-BTC 17/12/2019 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền Lễ hội đền Vạn Lộc năm 2020 Tải về
Số 4726/QĐ-BTC 17/12/2019  Quyết định về việc thành lập Tiểu ban tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao Lễ hội đền Vạn Lộc năm 2020 Tải về
Số 177/KH-UBND 17/12/2019  Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, vui tết, mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020 Tải về
Số 1371/UBND-VP 13/12/2019  V/v báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2019 Tải về
Số 134/HĐND – TT 12/12/2019  Kính gửi: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông thị xã Tải về
Số 147/TB-UBND 09/12/2019  Thông báo kết quả của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 12 năm 2019 Tải về
Số 145/TB-UBND 09/12/2019  Thông báo kết quả xếp loại thi đua năm 2019 Tải về
Số 16/CT-UBND 09/12/2019  Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Tải về
Số 1334/UBND-VP 04/12/2019  V/v tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo trong xã hội Tải về
Số 1327/UBND -LĐLĐ 03/12/2019  V/v tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động năm 2020 Tải về
Số 12/CĐ/UBND 03/12/2019  Công điện phòng chống bão KAMURI Tải về
Số 1314/UBND-NV 29/11/2019  V/v tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động phật giáo Tải về
Số 173/KH-UBND 28/11/2019  Kế hoạch tổng kiểm tra, thu hồi và tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Tải về
Số 170/KH-UBND 28/11/2019  Kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ xuân 2020 Tải về
Số 1265/UBND-CNTY 19/11/2019  V/v: tăng cường công tác phòng Chống dịch tả lợn Châu Phi Tải về
Số 165/KH-UBND 19/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo dịp lễ Noel, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Tải về
Số 164/KH/UBND 19/11/2019  Kế hoạch chỉnh trang đô thị và đảm bảo trật tự đô thị phục vụ du lịch 2020 Tải về
Số 1257/UBND-VP 15/11/2019  V/v tăng cường công tác PCCC trước và sau Tết nguyên đán Canh tý; các lễ hội xuân 2020 Tải về
Số 161/KH -UBND 08/11/2019  Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 157/KH/LN -UBND – MTTQ 04/11/2019  Kế hoạch tổ chức cuộc thi “đoạn đường, Ngõ phố đẹp, văn minh” giai đoạn 2019 – 2020 Tải về
Số 108/TB-HĐND 04/10/2019  Thông báo dự kiến chương trình,  nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 107/KH-HĐND 04/11/2019  Kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND Tỉnh, HĐND thị xã trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII và HĐND Thị xã khóa năm nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 1195/UBND-ĐT 01/11/2019  V/v triển khai các giải pháp kiềm chế giă tăng tai nạn giao thông trên địa bàn Tx Cửa Lò Tải về
Số 1176/UBND-LĐ 28/10/2019  V/v đôn đốc thực hiện giải quyết hồ sơ TNXP tồn đọng đề nghị xác định Liệt sỹ, người hưởng chính sách như thương binh Tải về
Số 155/KH-UBND 25/10/2019  Kế hoạch thực hiện đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, An toàn xã hội” trên địa bàn Tx Cửa Lò giai đoạn 2019 – 2030 Tải về
Số 4325/QĐ-UBND 24/10/2019  Quyết định về việc phê duyệt bán tài sản công cho tổ chức duy nhất tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án khu vui chơi giải trí Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Tải về
Số 1163/UBND-ĐT 24/10/2019  V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn Tải về
Số 154/KH-UBND 24/10/2019  kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn Tx Cửa Lò Tải về
Số 1151/UBND-VP 22/10/2019  V/v báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 11/2019 Tải về
Số 1153/UBND 22/10/2019  V/v hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính năm 2019 Tải về
Số 153/KH-UBND 22/10/2019  Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động giải quyết đối với người lao động TX Cửa Lò đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định giai đoạn 2019 – 2023 và những năm tiếp theo Tải về
Số 1136/UBND-TN 17/10/2019  V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 102/TB-UBND 15/10/2019  Thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận một cửa UBND thị xã Tải về
Số 147/KH-UBND 14/10/2019  Kế hoạch triển khai thực hiện “tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2019 Tải về
Số 146/KH-UBND 14/10/2019  Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong địa bàn TX Cửa Lò Tải về
Số 1116/UBND.KT 11/10/2019  V/v tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Tải về
Số 1110/UBND-NHCS 10/10/2019  V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi và trích Ngân sách để ủy thác cho vay qua NHCSXH Tải về
Số 1104/UBND-VP 07/10/2019  V/v nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết hồ sơ, TTHC Tải về
Số 13/CT-UBND 07/10/2019  Chỉ thị V/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống và ngăn dịch bệnh Dịch tả Lợn Châu phi trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 1047/UBND-CATX 20/09/2019  V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC (04/10) Tải về
Số 10/CĐ-UBND 19/09/2019  Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tải về
Số 1024/STTTT-TTBCXB 18/09/2019  V/v tuyên truyền cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trong đoàn viên, thanh thiếu niên Tải về
Số2858/LĐTBXH-VL 16/09/2019  V/v thông báo tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp Tải về
Số 90/TB-UBND 12/09/2019  Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Tải về
Số 134/KH-UBND 11/09/2019  Kế hoạch thực hiện đề án ” Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 998/UBND-VP 06/09/2019  V/v chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản Tải về
Số 985/UBND-LĐ 06/09/2019  V/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục Tải về
Số 2704/LĐTBXH-Ttr 04/09/2019  V/v triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BTBLĐXH Tải về
Số 539/UBND-KH 03/09/2019  Kế hoạch tuyên truyền, vận động giải quyết lao động đối với người Nghệ An đi làm việc Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng quy định, giai đoạn 2019 -2023 và những năm tiếp theo Tải về
Số 961/UBND-TCKH 28/08/2019  V/v triển khai thực hiện kế hoạch Số 199 – KH/TU của BTV Tỉnh ủy Tải về
Số 129/KH-UBND 20/08/2019  Kế hoạch tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường chào mừng thành lập Thị xã Tải về
Số 888/UBND-VHTT 07/08/2019  V/v đôn đốc hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập thị xã Tải về
 Số 72/TB – UBND 05/08/2019  Thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội Tải về
 Số 126/KH-UBND 05/08/2019  Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày chủ nhật xanh” những tháng cuối năm 2019 tại các phường trên địa bàn thị xã Tải về
 Số 125/KH-UBND 05/08/2019  Kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 Tải về
 Số 123/KH-UBND 01/08/2019  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và sơ kết “ngày hội Quốc phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019. Tải về
 Số 75/BC – HĐND  22/7/2019  Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
 Số 03/NQ – HĐND  22/7/2019  Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 Tải về
 Số 01/NQ – HĐND  22/7/2019  Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 Tải về
 Số 01/2019/NQ -HĐND  22/7/2019  Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
 Số 69/TB-UBND  23/07/2019  Thông báo kết quả chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội Tải về
 Số 812/UBND-CNTY  22/07/2019  V/v triển khai phòng chống bệnh Dại trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
 Số 811/UBND-CNTY  22/07/2019  V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng chống bệnh Dại ở động vật Tải về
 Số 120/KH-UBND  22/07/2019  Kế hoạch triển khai công tác tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đợt 4 năm 2019 tại TX Cửa Lò Tải về
 Số 119/KH-UBND  22/07/2019  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thị xã Tải về
 Số 118/KH-UBND  22/07/2019  Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng tháng Tám (19/08/1945 – 19/08/2019) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019); Kỷ niệm 89 năm ngày xô viết Nghệ Tĩnh (12/09/1930 – 12/09/2019) Tải về
 Số 812/STT&TTBCXB  19/07/2019  V/v tuyên truyền phòng. mua bán người Tải về
 Số 794/STTTT-NXBC  17/07/2019  Nhận xét tình hình thực hiện Luật Báo chí tháng 6/2019 Tải về
 Số 117/KH-UBND  17/07/2019  Kế hoạch về việc tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm ATGT trên địa bàn Tải về
 Số 784/UBND-VP  15/07/2019  V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác kiểm tra về việc chấp hành pháu luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn Tải về
 Số 65/TB-UBND  15/07/2019  Thông báo chương trình dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ thị xã Cửa Lò; Thăm, tặng quà một số gia đình Liệt sỹ; người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/07/2019) Tải về
 Số 781/UBND-LĐ  12/07/2019  V/v thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
Số 771/UBND-VP 12/07/2019 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Số 113/KH-UBND  05/07/2019  Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 8/4/2019 của UBND Tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm cải cách hành chính” năm 2019 Tải về
Số 62/TB-UBND  05/07/2019  Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Dung PCT UBND Thị xã tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Tải về
Số 741/UBND-VH  03/07/2019  V/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động của dịch vụ mo tô nước Tải về
Số 05/QĐ-UBND  02/07/2019 Công điện áp thấp nhiệt đới Tải về
Số 04/CĐ-UBND  02/07/2019  Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp Phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn TX Cửa Lò Tải về
Số 2203/QĐ-UBND  28/06/2019  Quyêt định về việc thành lập ban tổ chức Hội chợ du lịch – Thương mại Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 01/KH-BTC  28/06/2019  Kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch – Thương mại Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 10/QĐ-UBND  28/06/2019  Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 704/UBND-VH  24/06/2019  V/v chấn chỉnh hoạt động dịch vụ của môtô nước Tải về
Số 662/UBND-ĐT  20/06/2019  V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng trên địa bàn thị xã Tải về
Số 655/UBND-VH  18/06/2019  V/v tham dự Festival ẩm thực Du lịch Quốc tế Nghệ An năm 2019 Tải về
Số 1216/SNV-CCVC  14/06/2019  V/v cử viên chức dự thi thăng hạng Phóng viên, Biên tập viên hạng II Tải về
Số 58/UBND-NV  14/06/2019  Thông báo kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội Tải về
Số 644/UBND-CNTY  13/06/2019  V/v chủ động phòng chống nắng nóng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi Tải về
Số 601/UBND-NV  31/05/2019  V/v phối hợp hướng dẫn tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo Tải về
Số 104/KH-UBND  30/05/2019  Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn tình trạng ngư dân sử dụng tàu cá chở khách du lịch ra Đảo Ngư và sử dụng thuyền thúng để chở khách du lịch đi lại, câu mực trên vùng biển thị xã Cửa Lò giai đoạn 2019 – 2021 Tải về
Số 103/BC-UBND  28/05/2019  Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 99/KH-UBND  24/05/2019  Kế hoạch tổ chức, chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 – 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020 Tải về
Số 98/KH-UBND  24/05/2019  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Thị xã Cửa Lò (29/8/1994 – 29/8/2019) Tải về
Số 53/TB-UBND  23/05/2019  Thông báo về điều chỉnh thời gian, địa điểm thu gom rác và một số nhiệm vụ chỉnh trang môi trường năm 2019 Tải về
Số 573/UBND-VP  21/05/2019  Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 6/2019 Tải về
Số 97/KH-UBND  21/05/2019  Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn Thị xã Cửa Lò Tải về
Số 96/KH-UBND  21/05/2019  Kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy biên giới Việt Nam – Lào, gắn với thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 Tải về
Số 568/UBND-NV  20/05/2019  Về việc thông báo lựa chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức – khóa 5 – đợt 2/2019 Tải về
Số 567/UBND-PTQĐ  20/05/2019  Về việc GPMB khu vực phía Đông đường Bình Minh để thực hiện dự án khu vui chơi, giải trí Cửa Hội Tải về
Số 559/UBND-VP 17/05/2019  V/v sử dụng hộp thư công vụ để lấy các tài liệu phục vụ các cuộc họp Tải về
Số 94/KH-UBND 17/05/2019  Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em năm 2019 Tải về
Số 92/KH-UBND 16/05/2019  Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện: Đề án “tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2014 – 2019, 5 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở Tải về
Số 542/UBND-ĐT 15/05/2019  Về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý tình trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi phơi đốt rơm rạ nông sản trên địa bàn. Tải về
Số 540/UBND-NV 15/05/2019  Về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên CTTĐT tỉnh Nghệ An Tải về
Số 90/KH-UBND 10/05/2019  Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 -CT/TW của  Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và Nghi quyết số 12NQ/CP ngày 12/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn Tỉnh, thị xã Tải về
Số 89/KH-UBND 10/05/2019  Kế hoạch tổ chức sản xuất trồng trọt vụ hè thu – mùa năm 2019 Tải về
Số 498/UBND-NV 07/05/2019  V/v triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động KSTTHC và cung cấp sử dụng dịch vụ công” Tải về
Số 476/UBND-TP 03/05/2019  V/v triển khai thực hiện cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trục tuyến” năm 2019 Tải về
Số 86/KH-UBND 03/05/2019  Kế hoạch tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi TX Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 469/UBND-VP 02/05/2019  V/v phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn TX Cửa Lò Tải về
Số 85/KH-UBND 02/05/2019  Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” Tải về
Số 468/UBND-VH 02/05/2019  V/v tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh Tải về
Số 02/CĐ-UBND 02/05/2019  Công điện về việc thực hiện các nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh Tải về
Số 84/KH-UBND 26/04/2019  Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật ” trên địa bàn TX Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 454/UBND-HCTĐ 24/04/2019  Về việc vận động Quỹ nhân đạo 2019 Tải về
Số 12/KH-HCTĐ 24/04/2019  Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2019 Tải về
Số 436/UBND-VP 23/04/2019  V/v Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Tải về
Số 432/UBND-ĐT 23/04/2019  V/v kiểm tra, xử lý công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Tải về
Số 424/UBND-ĐT 22/04/2019  V/v cấm các loại phương tiện để phục vụ đêm khai trương du lịch năm 2019 Tải về
Số 38/UBND-VP 19/04/2019   Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Thị xã tại Hội nghị giao ban công tác tài nguyên môi trường Quý I, triển khi nhiệm vụ Quý II Tải về
Số 426/TB-STTTT 18/04/2019  Kết luận nội dung cuộc họp đánh giá thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông năm 2018 và tổ chức thực hiện Kế hoạch hạ ngầm, chỉnh trang cáp viễn thông năm 2019 Tải về
Số 394/UBND-TN 18/04/2019  Về việc vệ sinh môi trường phục vụ mùa du lịch 2019 Tải về
Số 376/UBND-VP 16/04/2019  Về việc góp ý kiến việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng ngư dân sử dụng tàu cá chở khách ra Đảo Ngư và sử dụng thuyền thúng chở khách đi lại, câu mực trái phép trên biển Tải về
Số 373/UBND-ĐT 12/04/2019   Về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5/2019 trên địa bàn Tải về
Số 78/KH – UBND 12/04/2019   Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn Cửa Lò năm 2019 Tải về
Số 07/CT – UBND 10/04/2019   Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo An ninh trật tự Du lịch năm 2019 Tải về
 Số 73/KH – UBND 08/04/2019   Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2019 Tải về
 Số277/UBND-VP 26/03/2019   Về việc rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai Tải về
 Số 272/UBND/ĐT 26/03/2019   Về việc tổ chức hop các nhà hàng khách sạn, hộ dân để thực hiện xã hội hóa dend trang trí, biển quảng cáo Led trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
 Số60/KH-UBND  26/03/2019  Kế hoạch bảo vệ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
 Số58/KH-UBND  25/03/2019  Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2019 Tải về
 Số57/KH-UBND  25/03/2019  Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2009 Tải về
 Số1040/QĐ-UBND  20/03/2019  Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Cửa Lò Tải về
Số 242/UBND-VH 20/03/2019   V/v tăng cường lắp đặt biển Led và đèn trang trí trên các tuyến phố du lịch Tải về
Số 258/KH – STTTT 18/03/2019  V/v kế hoạch hưởng ứng “Giờ trái đất 2019” Tải về
Số 263/KH – STTTT 18/03/2019  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 408/QĐ UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ – CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số của điều Luật phòng, chống thiên tai trên đại bàn tỉnh Nghệ An Tải về
Số 235/UBND – CATX 18/03/2019 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên các tàu thuyền đánh cá Tải về
Số 51/BCĐ.HMTN 15/03/2019  Kế hoạch công tác môi trường năm 2019 Tải về
Số 225/UBND-ĐT 15/03/2019  V/v thông báo hệ thống quy hoạch cây xanh trên địa bàn Tải về
Số 51/BCĐ.HMTN 15/03/2019  Kế hoạch công tác môi trường năm 2019 Tải về
Số 44/KH – UBND 12/03/2019  Kế hoạch triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2019 – 2025 Tải về
Số 898/QĐ – UBND 05/03/2019  Quyết định về việc thành lập Tổ kỹ thuật trang thông tin điện tử tổng hợp thị xã Cửa Lò Tải về
Số 897/QĐ – UBND 05/03/2019  Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Cửa Lò Tải về
Số 20/BCĐ.HMTN 18/02/2019 Kế hoạch Vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 Tải về
Số 17/TB – BCĐ.HMTN 18/02/2019  Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 Tải về
 Số 11/BC -BCĐ.HMTN  16/02/2019  Báo cáo kết quả vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 Tải về
 Số 04/KH-UBND  18/01/2019  Kế hoạch tổ chức tổng vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên Đán năm 2019 Tải về
 Số 01/KH-UBND  03/01/2019  Kế hoạch thực hiện chế độ chính sách người có công, chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 Tải về

 

Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành năm 2024
Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành năm 2023
Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành năm 2022
Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành từ 2011 đến 2018