Danh bạ

Đăng ngày 28/02/2017

I – BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 14, Đường Nguyễn Sinh Cung, Khối 3, P. Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.955 703  Fax: 02383. 955 710
Email: thiuycualo@gmail.com
Website: www.cualo.vn – www.cualo.vn

——————————————————————-

Bà: Phạm Thị Hồng Toan
Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh ủy  – Bí thư Thị uỷ.
Điện thoại cơ quan: 02383 3955 710

Ông: Lê Thanh Long
 Chức vụ: P.Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã
 Điện thoại cơ quan: 02383 955 667

UỶ  VIÊN BAN THƯỜNG VỤ  THỊ UỶ CỬA LÒ KHOÁ VI-NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
 1  Ông Nguyễn Hồng Quang  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  02383 955 575
 2  Ông Hoàng Sỹ Cường  Chủ nhiệm UBKT Thị ủy  0238 3956 155
 3  Bà Nguyễn Thị Dung  Trưởng ban tổ chức Thị ủy  0238 3956 157
 4  Ông Nguyễn Quang Tiêu  Phó chủ tịch UBND thị xã  0238 3956 158
5  Bà Trần Thị Thanh Thuỷ  Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy  0238 3824 572
6  Ông Bùi  Đình Đương  Chỉ huy trưởng BCH quân sự Thị xã  0238 3956 694

 

II – THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ CỬA LÒ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.956 232  Fax: 0383.
Email: cualo@nghean.gov.vn
Website: www.cualo.vn – www.cualo.gov.vn

 

Ông: Lê Thanh Long  Ông: Nguyễn Hồng Quang
Chức vụ: Chủ tịch Chức vụ: P.Chủ tịch
Điện thoại cq: 02383 955 667 Điện thoại cq: 02383 956 232

 

III – THƯỜNG TRỰC UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.955873  Fax: 02383. 955873
Email: cualo@nghean.gov.vn
Website: www.cualo.vn – www.cualo.gov.vn

Ông Nguyễn Quang Tiêu
Chức vụ: P. Chủ tịch UBND Thị xã
Điện thoại cq: 02383 956 358