Danh bạ

Đăng ngày 28/02/2017

V-CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ
Website: www.cualo.vn – www.cualo.vn

1

 Ủy ban MTTQ Thị xã

 Ông Trần Quốc Tuấn

 Phó chủ tịch

 0238. 3824 572

 Ông Nguyễn Đức Tình

 Phó Chủ tịch

 0238. 3824 572

 Bà Lê Thị Xanh

 Phó Chủ tịch

 0238,.3824 572

 2

 Đoàn thanh niên

 Lê Na

  Ủy viên BTV

 0238 3824 819

 

 3

 Hội phụ nữ

 Bà Nguyễn Hoàng Phương

 Chủ tịch

 0238 3824 490

 Bà Nguyễn Thị Hằng

 Phó chủ tịch

 0238 3824 490

 4

 Hội nông dân

 Ông Nguyễn Thanh Tuyền

 Chủ tịch

 0238 3824 420

 Ông Nguyễn Đức Anh

 Phó chủ tịch

 0238 3824 420

 Bà Nguyễn Thị Hồng Lê

 Phó chủ tịch

 5

 Hội cựu chiến binh Thị xã

 Ông Nguyễn Bá Soa

 Chủ tịch

 0238 3951 631

 

6

 Liên đoàn lao động

  Bà Phùng Thị Hạnh

 Chủ tịch

 0238 3955 593

 Ông Lê Xuân Trình  Phó chủ tịch  0238 3955 593

 

 

 

 

 7

 Hội người cao tuổi

 Ông Hoàng Minh Sơn

 Chủ tịch

 0238 3955 408

 8

 Hội chữ thập đỏ

 Ông Chế Sỹ Hồng

 Chủ tịch

  0238 3821 830

 9

 Hội khuyến học

 Ông Lê Đình Thủy

  Phó Chủ tịch

  0238 3955 450

 10

 Hội cựu thanh niên xung phong

 Ông  Hoàng Ngọc Thành

 Chủ tịch

VI-7 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CỬA LÒ
Website: 
www.cualo.vn – www.cualo.vn

 1

 Phường Nghi Hương

 Bà Lê Thị Hồng Nhung

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3955 865

 Ông Hoàng Văn Hợp

 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy-Chủ tịch HĐND

 0238 3955 865

 Ông Nguyễn Hoàng Thành  Chủ tịch UBND phường

 0238 3955 865

 Ông Hoàng Văn Việt

 P.Chủ tịch HĐND phường

 0238 3955 865

 Ông Hoàng Đức Hùng

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3955 867

 Ông Võ Ngọc Vinh

 Phó chủ tịch UBND

0238 3955 867

 2

 Phường Nghi Thu

 Ông Nguyễn Văn Hùng

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3949 896

 Ông Nguyễn Văn Mạnh

 Phó bí thư Thường trực

 0238 3949 896

  Ông Cao Anh Hùng

 Chủ tịch UBND

 0238 3952 169

  Ông Nguyễn Văn Hương

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3952 259

 Ông Hoàng Khắc Bá

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3952 259

 3

 Phường Thu Thủy

 Bà Vũ Thị Thanh Hiền 

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3949 883

 Ông Nguyễn Đình Tuấn

 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

 0238 3952 128

 Ông Nguyễn Văn Hải

 Chủ tịch UBND

 0238 3949 883

 Ông Trần Quốc Việt

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3949 883

 Bà Nguyễn Thị Kim Anh

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3949 883

 4

 Phường Nghi Thủy

 Ông Hoàng Văn Hải

 Bí thư Đảng ủy phường

 0238 3951 884

 Ông Trần Xuân Vinh

 Chủ tịch UBND phường

 0238 3823 417

Ông Nguyễn Cảnh An Phó BT thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

 0238 3823 417

Ông Hoàng Minh Chính

Phó Chủ tịch UBND

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó chủ tịch UBND

0238 3823 417

 5

 Phường Nghi Tân

 Ông Đậu Nam Phương

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3945 308

 Ông Nguyễn Xuân Hoàng

 Phó Bí thư thường trực

 0238 3945 308

 Ông Nguyễn Đức Lâm

 Chủ tịch UBND

 0238 3945 345

 Ông Lê Công Phú

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3944 177

 Ông Đậu Khắc Trung

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3944 17

6

 Phường Nghi Hải

 Bà Hoàng Đinh Thùy Dung 

 Bí thư Đảng ủy

 0238 3829 212

 Ông Trần Quang Thạch

 Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND

 0238 3829 212

 Ông Hoàng Văn Thắng

 Chủ tịch UBND phường

 0238 3829 922

 Ông Trần Văn Hoàn

 Phó chủ tịch UBND phường

 0238 3947 483

 Ông Lê Ngọc Minh

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3947 483

 7

 Phường Nghi Hòa

 Ông Lê Thanh Giang  Bí thư Đảng ủy

 0238 3829 648

  Bà Lê Thị Mai

 P.Bí thư thường trực Đảng ủy

 0238 3829 618

 Ông Nguyễn Đăng Giang

 Chủ tịch UBND

 0238 3829 648

 Ông Lê Anh Tuấn

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3948 278

 Ông Bùi Ngọc Chương 

 Phó chủ tịch UBND

 0238 3948 278