Đường dây nóng

Đăng ngày 28/02/2017

Tên cơ quan, đơn vị Số điện thoại
Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng 0913 028  690
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung 0983 993 252
Phó Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Hùng 0914 844 789
Trưởng phòng văn hóa-TT-du lịch thị xã Võ Văn Thọ 0989 532 069
Cứu hỏa 114
Cấp cứu y tế 115
Cảnh sát cơ động 113
Đài truyền thanh bãi biển Cửa Lò 02383  959 111 – 0913 351 521
Thanh tra đô thị Cửa Lò 0912 567 729
Công an thị xã Cửa Lò 02383 955 600
Trung tâm cứu hộ, cứu nạn Cửa Lò 02383 959 114-0985 054 555
Trung tâm y tế Cửa Lò 02383 952 484-02383 956 361- 0988 364 557
Tổ tư vấn, hỗ trợ du khách 02383 956 557- 0913 316 493