Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tài liệu triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 Lao động, TB&XHLao động, TB&XHVBHC Cấp Huyện
LỰA CHỌN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ” KHU DÂN CƯ AN TOÀN VỀ PCCC” Công an
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM. VBHC Cấp HuyệnY tế
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN, XÁC NHẬN LẠI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thanh traVBHC Cấp Huyện
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Theo Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Lao động, TB&XHVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA GD&ĐT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN Giáo dục & Đào tạoVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG- NÔNG- NGƯ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỊ XÃ Kinh tếVBHC Cấp Huyện
NỘI DUNG TTHC LĨNH VỰC VH- TT VBHC Cấp Huyện
DANH MỤC BỘ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ Nội vụVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH- TƯ PHÁP Hành chính tư phápHành chính tư phápVBHC Cấp HuyệnVBHC Cấp xã
CÔNG AN – TRÌNH TỰ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Công anVăn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – Thủ tục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự – ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – BẢN KHAI NHÂN SỰ Individual decleration Dùng cho người nước ngoài (For foreigner) Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – BẢN KHAI LÝ LỊCH của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 cv hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn ch Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên hoặc tàu dịch cụ hoạt động kh Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ trang bị máy thu trực canh trên tàu cá Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua máy mới, đóng mới tàu cá, thay máy mới tàu cá Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (Thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thông đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý VBHC Cấp xãXây dựng
Giải quyết tố cáo Thanh traVBHC Cấp xã
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dụcVBHC Cấp xã