Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
QUY TRÌNH Cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp diện tích tăng thêm Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
QUY TRÌNH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI XIN PHÉP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Hành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp HuyệnXây dựng
QUY TRÌNH CẤP GCN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Quyết đinh về việc ban hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 :2015 Hành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưKinh tếVBHC Cấp Huyện
Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Giao thông vận tảiHành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưKinh tếVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH- TƯ PHÁP Hành chính tư phápHành chính tư phápVBHC Cấp HuyệnVBHC Cấp xã