QUY TRÌNH CẤP GCN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT

Đăng ngày 06/04/2022

 tải File tại đây: https://cualo.vn/wp-content/uploadsQUY TRINH CAP GCN THANG 3 NAM 2022-đã chuyển đổi