Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
QUY TRÌNH Cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp diện tích tăng thêm Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
QUY TRÌNH GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
QUY TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI XIN PHÉP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Hành chính tư phápKế hoạch - Đầu tưTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp HuyệnXây dựng
QUY TRÌNH CẤP GCN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT Hành chính tư phápTài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN, XÁC NHẬN LẠI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký xác lập QSD hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt QSD hạn chế thửa đất liền kề Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện