QUY TRÌNH Cấp đổi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp diện tích tăng thêm

Đăng ngày 06/04/2022

Tải File tại đây: https://cualo.vn/wp-content/uploadsQUY TRINH CAP DOI TANG DT thang 3 nam 2022