Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tài liệu triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 Lao động, TB&XHLao động, TB&XHVBHC Cấp Huyện
LỰA CHỌN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ” KHU DÂN CƯ AN TOÀN VỀ PCCC” Công an
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM. VBHC Cấp HuyệnY tế
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI VÀ THỦ TỤC XÁC NHẬN, XÁC NHẬN LẠI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thanh traVBHC Cấp Huyện
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Theo Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An) Lao động, TB&XHVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA GD&ĐT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN Giáo dục & Đào tạoVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG- NÔNG- NGƯ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỊ XÃ Kinh tếVBHC Cấp Huyện
NỘI DUNG TTHC LĨNH VỰC VH- TT VBHC Cấp Huyện
DANH MỤC BỘ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ Nội vụVBHC Cấp Huyện
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH- TƯ PHÁP Hành chính tư phápHành chính tư phápVBHC Cấp HuyệnVBHC Cấp xã
CÔNG AN – TRÌNH TỰ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Công anVăn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – Thủ tục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự – ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ANTT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – BẢN KHAI NHÂN SỰ Individual decleration Dùng cho người nước ngoài (For foreigner) Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – BẢN KHAI LÝ LỊCH của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TỪ HUYỆN, THỊ XÃ TRONG TỈNH VỀ THÀNH PHỐ VINH HOẶC VỀ HUYỆN, THỊ XÃ KHÁC TRONG CÙNG TỈNH TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện