THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG- NÔNG- NGƯ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỊ XÃ

Đăng ngày 11/09/2020

Tải File tại đây:

Thủ tục hành chính Phòng Kinh tế

Danh muc TTHC