Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – THỦ TỤC SANG TÊN, DI CHUYỂN XE MÔ TÔ ĐI TỈNH KHÁC TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, BIỂN SỐ XE MÔ TÔ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
CÔNG AN – THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE MÔ TÔ TRONG CÙNG HUYỆN, THỊ XÃ TẠI CÔNG AN CẤP HUYỆN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Công an – Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô tại cơ quan cấp huyện Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Đăng ký xác lập QSD hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt QSD hạn chế thửa đất liền kề Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký chia Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký điều lệ của Hợp tác xã sửa đổi Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã . Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 cv hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn ch Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên hoặc tàu dịch cụ hoạt động kh Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ trang bị máy thu trực canh trên tàu cá Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua máy mới, đóng mới tàu cá, thay máy mới tàu cá Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (Thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thông đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý VBHC Cấp xãXây dựng
Giải quyết tố cáo Thanh traVBHC Cấp xã
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dụcVBHC Cấp xã