Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Đăng ngày 29/05/2017

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Trình tự thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;– Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ và có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

– Sau khi kiểm tra, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Uỷ ban nhân dân xã;

– Căn cứ vào ý kiến trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định;

– Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ – Thành phần:

+ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục.

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện Cả tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện – Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện – Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu;

– Có giáo viên có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ … phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao;

– Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định;

– Số lượng trẻ trong một cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ.

Cơ sở pháp lý – Luật Giáo dục;

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

– Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

 

Biểu mẫu kèm theo: Không có file đính kèm