Địa chỉ ATM

Đăng ngày 06/03/2017

agribank1

atm-nn1

Điểm ATM 1: Agribank , Đ.Hoàng Văn Tâm

agribank-tt

img_2227

Điểm ATM 2: Agribank, Số 184, Đ.Bình Minh 

viiettnbank

img_2226

Điểm ATM 3: Vietin Bank, Số 190-Đ. Bình Minh

atmcongthuong2

Điểm ATM 4: Vietin Bank, Đ.Sào Nam ( Cạnh Trường Cao đẳng DL TM Nghệ An)

img_2224

Điểm ATM 5: SeA Bank, Đ. Bình Minh ( Cạnh Ks Hòn Ngư)

img_2230

Điểm ATM6 : Vietcombank, Ngã tư đường  Mai Thúc Loan giao nhau với đường Sào Nam