Đường dây nóng

Đăng ngày 28/02/2017

Tên cơ quan, đơn vị Số điện thoại
Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng 0913 028  690
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc 0912 037 198
Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Hoàng Thanh Sơn 0904 110 338
Cứu hỏa 114
Cấp cứu y tế 115
Cảnh sát cơ động 113
Đài truyền thanh bãi biển Cửa Lò 02383  959 111 – 0912 527 362
Thanh tra đô thị Cửa Lò 0912 567 729
Công an thị xã Cửa Lò 02383 955 600
Trung tâm cứu hộ, cứu nạn Cửa Lò 02383 959 114-0985 054 555
Trung tâm y tế Cửa Lò 02383 952 484-02383 956 361- 0988 364 557
Tổ tư vấn, hỗ trợ du khách 02383 956 557- 0913 316 493
Chủ tịch UBND – P. Nghi Thu:Cao Anh Hùng 0913 025 547
Chủ tịch UBND – P. Nghi Hương: Nguyễn Hoàng Thành 0912 116 558
Chủ tịch UBND – P. Thu Thủy: Nguyễn Văn Hải 0238 3949 883
Chủ tịch UBND – P. Nghi Thủy: Trần Xuân Vinh 0942535777
Chủ tịch UBND – P. Nghi Tân: Nguyễn Đức Lâm 0912 136 811
Chủ tịch UBND – P. Nghi Hòa: Lê Thanh Giang 0969 187 566
Chủ tịch UBND – P. Nghi Hải: Hoàng Văn Thắng  0913 562 355