Văn bản chỉ đạo điều hành năm 2022

Đăng ngày 31/03/2023

 

Số68/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định Ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội thị xã Cửa Lò năm 2023. Tải về
Số3611/UBND-VP 29/12/2022 Về triển triển khai Dự án” Ngày tôn vinh tiếng việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030. Tải về
Số2135/UBND-VP 29/12/2022 Về triển khai hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật  Bảo vệ BMNN Tải về
Số448/KH-GD&ĐT 29/12/2022 Kế hoạch Hội khỏe Phù đổng  thị xã Cửa  Lò lần thứ XX năm 2023. Tải về
Số3530/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định về việc ban hành phương án thu gom, xử lý rác thải tại các điểm trọng yếu trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023- 2025 Tải về
Số207/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Quý Mão  năm 2023. Tải về
Số3529/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Cửa lò. Tải về
Số2105/UBND-VP 26/12/2022 Về việc thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tải về
Số92/BC-HĐND 26/12/2022 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI( Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8) Tải về
Số02/PA-UBND 26/12/2022 Phương án quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe điện 04 bánh chở khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2023. Tải về
Số203/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, cứu hộ nhân dân và du khác tắm biển, tắm sông trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2023. Tải về
Số19/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023. Tải về
Số18/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết  về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Cửa Lò. Tải về
Số17/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về việc phân bổ quỹ tiền lương cho cán bộ hợp đồng năm 2023. Tải về
Số16/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghi quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Tải về
Số15/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 Tải về
Số14/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2023 Tải về
Số2064/UBND-KT 20/12/2022 Về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm và sản xuất vụ Xuân 2023. Tải về
Số2057/UBND-VHTT 19/12/2022 Về việc điều động lực lượng tham gia chương trình văn nghệ Chào đón năm mới 2023 Tải về
Số202/KH-UBND 19/12/2022 Kế hoạch đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023. Tải về
Số2033/BCĐ 14/12/2022 Về việc vận động Qũy ủng hộ xã Mường Ải huyện kỳ sơn tỉnh Nghệ An năm 2022. Tải về
Số2030/UBND-VP 13/12/2022 Về việc báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 06/CP năm 2022. Tải về
Số200/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghi công tác Quốc phòng và An ninh; Công tác phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị đinh số 03/2019/ND-CP của Chính phủ; Tổng kết Công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tải về
Số199/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch tập huấn triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020, Nghị định số 131/2021/ND-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7.2022 của Bộ Quốc phòng. Tải về
Số198/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ năm 2023 Tải về
Số197/KH-UBND 13/12/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, vui tết, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Tải về
Số103/TB-UBND 12/12/2022 Thông báo: Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã  tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 12 năm 2022 Tải về
Số1922/UBND-VP 25/11/2022

Về việc tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06.

Tải về
Số188/KH- UBND 25/11/2022

Kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2023

Tải về
Số187/KH-UBND 24/11/2022

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AISD năm 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tải về
Số1913/UBND-VP 23/11/2022

Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 12/2022.

Tải về
Số1904/UBND-NV 23/11/2022

Về việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2022.

Tải về
Số1903/BCĐ 23/11/2022

Về việc vận động ủng hộ xã Mường Ải huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An

Tải về
Số1901/UBND-NT 23/11/2022

Về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023.

Tải về
Số05/CĐ-UBND 23/11/2022

Công điện về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tải về
Số1888/UBND-TN 21/11/2022

Về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Tải về
Số186/KH-UBND 18/11/2022

Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tải về
Số185/KH-UBND 18/11/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thị xã Cửa Lò đếm năm 2023

Tải về
Số184/KH-UBND 18/11/2022

Kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Tải về
Số183/KH-UBND 18/11/2022 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về dịp Noel, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Tải về
Số3106/QĐ-UBND 17/11/2022 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Đền Vạn Lộc năm 2023
Tải về
Số3066/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban vận động ủng hộ người nghèo xã Mường Ải huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
Tải về
Số3065/QĐ-UBND 15/11/2022 Quyết định về việc thành lập Ban vận động ủng hộ xã đặc biệt khó khăn Mường Ải huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
Tải về
Số97/TB-UBND 15/11/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng -Chủ tịch UBND – Tổ trưởng Tổ Đề án 06/CP thị xã tại Hội nghị sơ kết, đánh giá két quả triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tải về
Số180/KH-UBND 11/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số3036/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định thành lập tổ công tác phòng, chống pháo trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số1819/UBND-VP 09/11/2022 Về việc  thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Tải về
Số178/TB-HĐND 09/11/2022 Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022. Tải về
Số77/TB-HĐND 09/11/2022 Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa VXIII và HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 Tải về
Số96/TB-UBND 08/11/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 11 năm 2022 Tải về
Số2904/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định khen thưởng các tác phẩm đạt giải báo chí tuyên truyền Du lịch Cửa Lò năm Tải về
Số1757/UBND-LĐ 03/11/2022 Về việc phối hợp tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Vinhomes Tải về
Số1762/UBND- ĐT 03/11/2022 Về việc trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh trong khuôn viên Nhà nghỉ dưỡng 382 Bộ Công an Tải về
Số176/KH-UBND 03/11/2022 Kế hoạch tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022. Tải về
Số175/KH-UBND 03/11/2022 Kế hoạch tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và hưởng ứng ” ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” 25/11/2021 trên địa bàn thị xã Tải về
Số1748/UBND-YT 01/11/2022 Về việc hướng dẫn chấm điểm, đánh giá xép loại công tác ATGT năm 2022. Tải về
Số222/TB- ThU 28/10/2022 Thông báo kết luận của Ban thường vụ Thị ủy tại kỳ họp BTV tháng 10 năm 2022. Tải về
Số174/KH- UBND 27/10/2022 Kế hoạch sơ tuyển nghĩa vụ Quân sự và  nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Tải về
Số172/KH- UBND 27/10/2022 Kế hoạch triển khai các bước gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Tải về
Số171/KH- UBND 27/10/2022 Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Tải về
Số1712/UBND-TNMT 26/10/2022 Về việc triển khai các chỉ tiêu Dự án thu gom nước thải, rác thải giai đoạn 2021- 2025 Tải về
Số1661/UBND-TCKH 19/10/2022 Về việc báo cáo ước thực hiện kế hoạch KT – XH năm 2022, kế hoạch năm 2023. Tải về
Số1654/UBND-VP 19/10/2022 Về việc triển khai thực hiện KH 694/KH- UBND của UBND tỉnh. Tải về
Số1654/UBND-VHTT 18/10/2022 Về việc tiếp đón đoàn Sở VH&TT Hà Nội tham quan học tập kinh nghiệm quản lý thiết chế văn hóa thể thao tại thị xã Cửa Lò Tải về
Số 158/KH-UBND 11/10/2022 Kế hoạch tổng kết hoạt động Du lịch Cửa Lò 2022 và triển khai nhiệm vụ du lịch năm 2023 Tải về
Số 1596 UBND-VP 11/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 6821/ KH-UBND của UBND tỉnh. Tải về
Số 167/KH- UBND 10/10/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình năm 2022. Tải về
Số 2565/QĐ- UBND 06/10/2022 Quyết định về việc thành lập Ban giám khảo và tổ thư ký  Liên hoan các nhóm nhảy trong các cơ sở giáo dục Chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt năm ( 20/11/1982- 20/11/2022) Tải về
Số 2565/QĐ- UBND 06/10/2022 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Liên hoan các nhóm nhảy trong các cơ sở giáo dục Chào mừng 40 năm ngày nhà giáo Việt năm ( 20/11/1982- 20/11/2022) Tải về
Số 1567/UBND-LĐLĐ 06/10/2022 Về việc đôn đốc công tác tổ chức Hội thi dân vũ năm 2022. Tải về
Số 165/KH-UBND 06/10/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 08/CT-UBND 04/10/2022 Chỉ thị về việc tổ chức phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, lũ lụt và chống ngập úng tại đô thị. Tải về
Số 161/KH-UBND 28/9/2022 Kế hoạch gặp mặt và tôn vinh các Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu năm 2022 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 Tải về
Số 160/KH-BCĐ 27/9/2022 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 159/KH-UBND 27/9/2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua ” Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 1486/UBND-VH 26/9/2022 Về việc hưởng ứng Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy. Tải về
Số 158/KH-UBND 22/9/2022 Kế hoạch tổng kết hoạt động Du lịch Cửa Lò 2022 và triển khai nhiệm vụ du lịch năm 2023 Tải về
Số 13/NQ-HĐND 22/9/2022 Nghi quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Tải về
Số 157/UBND-VP 21/9/2022 Kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết guyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 1457/UBND-VP 20/9/2022 Về việc thông báo kết quả trả lời các kiến nghị, ý kiến của cử tri. Tải về
Số 1456/UBND-VP 20/9/2022 Về việc phía Lào nhất trí mở lại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. Tải về
Số 1457/UBND-VP 20/9/2022 Về việc thông báo kết quả trả lời các kiến nghị, ý kiến của cử tri. Tải về
Số 156/KH-UBND 20/9/2022 Kế hoạch tổ chức Liên hoan các nhóm nhảy trong các cơ sở giáo dục Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam( 20/11/1982- 20/11/2022) Tải về
Số 1449/UBND-YT 19/9/2022 Về việc triển khai thực hiện thông báo Kết luận số 624/TB-UBND của UBND tỉnh Tải về
Số 86/TB-UBND 19/9/2022 Thông báo: Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 9 năm 2022 Tải về
Số 1429/UBND-KT 15/9/2022 Vê  việc triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi vụ Thu 2022. Tải về
Số 1399/UBND-VP 13/9/2022 Về việc thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tải về
Số 147/KH-UBND 12/10/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thị xã Cửa Lò đến năm 2025. Tải về
Số 146/KH-UBND 12/9/2022 Tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Na( 20/11/1982- 20/11/2022) Tải về
Số 1389/UBND-YT 09/9/2022 Về việc triển khai Quyết định số 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Tải về
Số 01/TB-BCĐ 09/9/2022 Thông báo phân công nhiệm  vụ các Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh và tổ chức các hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh Tải về
Số 1384/UBND-ĐT 08/9/2022 Về việc triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa các ky ốt phía Đông đường Bình Minh Tải về
Số 1381/UBND-ĐT 08/9/2022 Về việc đảm bảo an ninh trật tự và trật tự ATGT cho giải đua xe đạp trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 07/CT-UBND 08/9/2022 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tải về
Số 145/KH-UBND 07/9/2022 Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vacxin Bại liệt (bOPV), vacxin Sởi Rubella(MR) cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi và vacxin Uốn ván(Td) cho trẻ 7 tuổi  vùng yếu tố nguy cơ cao tại thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 1366/UBND-TTCH 31/8/2022 Về việc tiếp tục triển khai chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Tải về
Số 1354/UBND-CATX 31/8/2022  Về việc tiếp tục tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh Tải về
Số 143/KH-UBND 31/8/2022 Kế hoạch về việc giải tỏa các ki ốt khu vực lâm viên phía Đông đường Bình Minh và tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh Tải về
Số 144/KH-UBND 31/8/2022 Kế hoạch chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh năm 2023 đến 2025 Tải về
Số 1350/UBND-ĐT 30/8/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các tháng cuối năm 2022. Tải về
Số 142/KH-UBND- 24/8/2022 Kế hoạch tổ chức Tết trung thu năm 2022 Tải về
Số 1349/UBND-ĐT 30/8/2022 Về việc đảm bảo trật tự. ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 1327/UBND-LĐ 24/8/2022 Về việc tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tải về
Số 1326/UBND-CATX 24/8/2022 Về việc tăng cường công tác bảo đảm TT ATGT Tải về
Số 141/KH-UBND 24/8/2022 Kế hoạch tăng cường triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại cấp phường của thị xã Cửa Lò. Tải về
Số81/TB-UBND 24/8/2022 Thông báo về việc đi chúc mừng Khai giảng năm học 2022-2023. Tải về
Số2141/QĐ-UBND 22/8/2022 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội trại ” Cửa Lò- Khát vọng tỏa sáng” Tải về
Số139/KH-UBND 19/8/2022 Kế hoạch kích cầu du lịch Cửa Lò mùa thấp điểm năm 2022. Tải về
Số 2106/QĐ-UBND 18/8/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022. Tải về
Số38/KH- UBND 18/8/2022 Kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022. Tải về
Số1279/UBND-VP 16/8/2022 Về việc tuyên truyền tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. Tải về
Số1278/UBND-CA 16/8/2022 Về việc phối hợp thực hiện cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chip và tăng cường thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số137/KH-UBND 16/8/2022 Kế hoạch triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn thị xã cửa Lò giai đoạn 2022-2025 Tải về
Số1275/UBND-TCKH 15/8/2022 Về việc báo cáo ước thực hiện kế hoạch KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và ước kết quả thực hiện năm 2022. Tải về
Số1255/UBND-VHTT 11/8/2022 Về việc tham gia Liên hoan Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về ATGT tỉnh Nghệ An năm 2022. Tải về
Số1253/UBND-YT 11/8/2022 Về việc thông báo tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quốc tế Á Châu Tải về
Số1239/UBND-VH 10/8/2022 Về việc tổ chức giải Bóng chuyền nam, nữ mở rộng thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số76/TB-UBND 08/8/2022 Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT vàTKCN năm 2022, nhiệm vụ thời gian tới tại các phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số75/TB-UBND 08/8/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Võ văn hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã- Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Du lịch- Thương mại cửa Lò năm 2022 tại cuộc họp rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội chợ Du lịch – thương mại cửa lò năm 2022. Tải về
Số1209/UBND-VP 04/8/2022 Về việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tải về
Số135/KH-UBND 02/8/2022

Kế hoạch tổ chức Hội trại Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 28 năm thành lập thị xã Cửa Lò( 29/8/1994- 29/8/2022)

Tải về
Số134/KH-UBND 02/8/2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám  (19/8/1945- 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN  Việt Nam ( 2/9/1945- 2/9/2022) ; 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (06/9/1902- 06/9/2022); 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh( 12/9/1930- 12/9/2022) Tải về
Số133/KH-UBND 02/8/2022 Kế hoạch tổ chức ” Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2022. Tải về
Số131/KH-UBND 29/7/2022 Kế hoạch tổ chức Giải đua xe Cửa Lò mở rộng lần thứ nhất năm 2022 tranh Cup Hoa Cúc biển. Tải về
Số1173/UBND-ĐT 28/7/2022 Về việc tổ chức giải bóng đá bãi biển hè năm 2022 vòng loại khu vực Miền Trung. Tải về
Số130/KH-UBND 28/7/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2022-2025. Tải về
Số1143/UBND-QS 22/7/2022 Về việc điều động lực lượng tham gia luyện tập và diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Tải về
Số1140/UBND-LĐ 21/7/2022 Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ en trên địa bàn thị xã. Tải về
Số124/KH-UBND 11/7/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Tải về
Số1838/QĐ-UBND 08/7/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thị xã Cửa Lò. Tải về
Số44/TB- HĐND 08/7/2022 Thông báo chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tải về
Số1050/UBND-CATX 07/7/2022 Về việc triển khai công tác tuyên truyền Đề án 06/CP trên đạo bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số1040/UBND-TN 06/7/2022 Về việc tổng vệ sinh môi trường tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và ngày hội Hoa đăng, khinh khí cầu năm 2022 Tải về
Số1038/UBND-YT 06/7/2022 Về việc tham dự cuộc thi trực tuyến ” Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. Tải về
Số1035/UBND-YT 05/7/2022 Về việc triển khai Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 của văn phòng Chính phủ và công văn số 3439//BYT-KHTC ngày 30/6/2022 của Bộ y tế. Tải về
Số1745/QĐ- UBND 30/6/2022 Quyết định về việc sửa đổi quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển thị xã Cửa Lò. Tải về
Số1744/QĐ- UBND 30/6/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số và phát triển thị xã Cửa Lò. Tải về
Số121/KH-UBND 30/6/2022 Kế hoạch tập huấn cán bộ khu B, Huấn luyện đại đội BB1/ Tiểu đoàn DBĐV năm 2022 của UBND thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 06/CT- UBND 30/6/2022 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số1013/ UBND-VHTT 29/6/2022 Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tải về
Số 1008/UBND-KT 29/6/2022 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Dại Tải về
Số 120/UBND-CATX 29/6/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ và ngày hội Hoa Đăng, Khinh khí cầu năm 2022. Tải về
Số 983/UBND-CATX 24/6/2022 Về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Tải về
Số118/KH- UBND 24/6/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2022) Tải về
Số 971/UBND-VP 23/6/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 7/2022. Tải về
Số 116 /KH-UBND 23/6/2022  Kế hoạch hoạt động đối ngoại thị xã Cửa Lò năm 2023. Tải về
Số 952 /UBND-CATX 17/6/2022 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC Tải về
Số 951 /UBND-CA 17/6/2022 Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 112/KH-UBND 15/6/2022 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 112 /KH-UBND 10/6/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam( 21/6/1925- 21/6/2022) Tải về
Số 112 /KH-UBND 10/6/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam( 21/6/1925- 21/6/2022) Tải về
Số 111 /KH-UBND 09/6/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác các ca khúc viết về Cửa Lò. Tải về
Số 60 /TB-UBND 09/6/2022 Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác các ca khúc viết về Cửa Lò. Tải về
Số 33 /TB-HĐND 09/6/2022 Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Số 109 /KH-UBND 03/6/2022 Kế hoạch  tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Hưởng ứng” Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” trên địa bàn Thị xã năm 2022. Tải về
Số 107/KH-UBND 01/6/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 106/KH-UBND 31/5/2022 Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn và bán hàng rong trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022 Tải về
Số 806/UBND-YT 30/5/2022 Về việc triển khai thực hiện thông báo số 669/TB-BYT ngày 24/5/2022 của thứ trưởng Bộ y tế. Tải về
Số 805/UBND-YT 30/5/2022 Về việc tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Tải về
Số 103 /KH-UBND 26/5/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Đăng năm 2022. Tải về
Số 55/TB-UBND 26/5/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để chấn chỉnh hoạt động du lịch và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 747/UBND-KT 23/5/2022 Về việc bán thực phẩm chức năng giá cao dưới vỏ bọc từ thiện tại huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp. Tải về
Số 742/UBND-VP 20/5/2022 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm về ma túy trên đại bàn Tải về
Số 739/UBND-YT 20/5/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ_CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ trên địa bàn Nghệ An. Tải về
Số 738/UBND-YT 20/5/2022 Về việc triển khai Công điện số 416/CĐ-TTG ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Số 732/UBND-YT 19/5/2022 Về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5. Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022. Tải về
Số 730/UBND-ĐT 19/5/2022 Về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT Quý 2/2022. Tải về
Số 729/UBND-VH 19/5/2022 Về việc cấm một số hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 726/UBND-YT 19/5/2022 Về việc triển khai Công điện tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tải về
Số 53/TB-UBND 17/5/2022 Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 5 năm 2022 Tải về
Số 1320/QĐ-TCT 13/5/2022 Quyết  định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ” ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 1292/QĐ-UBND 12/5/2022 Quyết  định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc  Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tải về
Số 692/UBND-VHTT 12/5/2022 Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các di tích trong mùa nắng nóng. Tải về
Số 682/UBND-KT 11/5/2022 Về việc xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đợt 1, năm 2022 Tải về
Số 99/KH-UBND 11/5/2022 Kế hoạch phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Tải về
Số 472/CV-ThU 10/5/2022 Về việc tăng cường chỉ đạo hoạt động du lịch năm 2022 trên địa bàn thị xã Tải về
Số 97/KH-UBND 10/5/2022 Kế hoạch giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 95/KH-UBND 10/5/2022 Kế hoạch tổ chức tổng dọn thực bì trên địa bàn thị xã năm 2022. Tải về
Số 51/TB-UBND 10/5/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng- Phó Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 5 năm 2022. Tải về
Số 1267/QĐ-UBND 09/5/2022 Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã Cửa lò năm 2022. Tải về
Số 661/UBND-VHTT 09/5/2022 Về việc tuyền truyền thanh toán không dùng  tiền mặt. Tải về
Số 658/UBND-LĐ 09/5/2022 Về việc triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Tải về
Số 618/UBND-VHTT 28/04/2022 Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch năm 2022 Tải về
Số 618/UBND-YT 28/04/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ. Tải về
Số 613/UBND-VHTT 28/04/2022 Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch 2022. Tải về
Số 1146/QĐ-UBND- 27/04/2022 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tuần lễ khai trương du lịch Cửa Lò 2002. Tải về
Số 02/CĐ-UBND- 25/04/2022 Công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 40/4 và 1/5 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 586/UBND-KT 22/04/2022 Về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân 2022. . Tải về
Số 584/UBND-NV 22/04/2022 Về việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tải về
Số 578/UBND-VP 21/04/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao tại các TBKL và chuẩn bị nội dung báo cáo tại phiên họp giao ban tháng 5/2022 Tải về
Số 48/TB-UBND 21/04/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 4 năm 2022. Tải về
Số 475/UBND-VHTT 5/04/2022 Về việc xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống. Tải về
Số 467/UBND-ĐT 5/04/2022 Về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Tải về
Số 72/KH-UBND 5/04/2022 Kế hoạch triển khai ” Tháng hành động về an toàn thực phẩm tại thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 993/QĐ- UBND 7/04/2022 Quyết định ban hành quy chế quản lý  phương tiện xe điện 4 bánh hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 73KH- /UBND 6/04/2022 Kế hoạch thực hiện chương trình Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2022 Tải về
Số 05/ CT -UBND 6/04/2022 Chỉ thị về niêm yết công khai các mặt hàng kinh doanh dịch vụ du lịch, giá phòng nghỉ trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 475/UBND-VHTT 5/04/2022 Về việc xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống. Tải về
Số 467/UBND-ĐT 5/04/2022 Về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Tải về
Số 72/KH-UBND 5/04/2022 Kế hoạch triển khai” Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tại thị xã Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 457/UBND-ĐT 5/04/2022 Về việc cấm  các loại phương tiện để phục vụ đêm khai trương Du lịch Cửa Lò 2022. Tải về
Số 68/KH-UBND 4/04/2022 Kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2022. Tải về
Số 66/KH-UBND 31/3/2022 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn thị xã năm 2022 Tải về
Số 65/KH-UBND 31/03/2022 Kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường phục vụ du lịch năm 2022. Tải về
Số 41/TB-UBND 31/03/2022 Thông báo về thời gian, địa điểm thu gom rác và một số nhiệm vụ chỉnh trang môi trường năm 2022. Tải về
Số 61/KH-UBND 28/03/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tải về
Số 396/KH-UBND 25/03/2022 Về việc triển khai kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch của UBND tỉnh Nghệ An Tải về
Số 58/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch triển khai tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022. Tải về
Số 379/UBND-VH 24/03/2022 Về việc tham gia Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà nội 2022. Tải về
Số 365/UBND-VH 22/03/2022 Về việc đề nghị cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong Lễ khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 57/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2022 Tải về
Số 56/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Tải về
Số 55/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông y tế bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn thị xã. Tải về
Số 350/UBND-YT 18/03/2022 Về việc  phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Tải về
Số 349/UBND-TTCH 18/03/2022 Về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
Số 767/QĐ- UBND 11/03/2022 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ hội Du lịch năm 2022 và các Tiểu ban giúp việc. Tải về
Số 315/ UBND-VP 11/03/2022 Về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ phiên làm việc của Ban thường vụ Thị ủy Tải về
Số 314/ UBND-VP 11/03/2022 Về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong công tác PCCC đối với loại hình nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh Tải về
Số 50/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch tổ chức tuần Lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò năm 2022. Tải về
Số 33/TB-UBND 11/03/2022 Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò( cập nhật 16h ngày 11/3/2022) Tải về
Số 31/TB- BCD.HMTN 11/03/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên  Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu  tình nguyện thị xã Cửa Lò Tải về
Số 30/TB- UBND 11/03/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng- Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 03 năm  2022. Tải về
Số 313/UBND-LĐ 10/03/2022

Về thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.

Tải về
Số 306/UBND-KT 10/03/2022

Về việc triển khai công tác tiêm phòng đàn vật nuôi vụ xuân năm 2022.

Tải về
Số 45/KH-UBND 10/03/2022

Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ thị xã Cửa Lò năm 2022

Tải về
Số 740/QĐ-UBND 9/03/2022

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thị xã hết hiệu lực thi hành trong năm 2021

Tải về
Số 297/CV-BCĐ 9/03/2022

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của ộ công an.

Tải về
Số 42/KH-BCĐ 9/03/2022

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tải về
Số 28/TB-UBND 9/03/2022

Thông báo kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng- PCT UBND Thị xã tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án” Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi thể thao, giải trí Lan Châu- Song Ngư” và coong tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực dự án do Công ty CP Song Ngư Sơn quản lý.

Tải về
Số 275/UBND-ĐT 4/03/2022

Về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tai nạn giao thông liên quan đến xe chở nông, lâm sản trên địa bàn thị xã.

Tải về
Số 39/KH-UBND 4/03/2022

Kế hoạch tuyên truyền quảng bá các hoạt động du lịch Cửa lò 2022

Tải về
Số 26/TB-UBND 4/03/2022

Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cập nhật lúc 16h ngày 4/3/2022).

Tải về
Số34/KH-UBND 28/02/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tải về
Số 32/KH-UBND 25/02/2022

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND số 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định an toanf phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã Cửa lò.

Tải về
Số 23/TB-UBND 25/02/2022

Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò( cập nhật từ ngày 25/2/2022)

Tải về
Số 28/KH-UBND 23/02/2022

Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tải về
Số 656/QĐ-UBND 22/02/2022

Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 202/UBND-KT 22/02/2022

Về việc tăng cường phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi.

Tải về
Số 25/KH-UBND 22/02/2022

Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm

Tải về
Số 458/QĐ-UBND 21/02/2022

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 195/UBND-LĐ 21/02/2022

Về việc phối hợp, tuyên truyền, Kế hoạch

Tải về
Số 611/QĐ-UBND 17/02/2022

Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021-2022

Tải về
Số 610/QĐ-UBND 17/02/2022

Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Tải về
Số 22/KH – BCĐ 16/02/2022

Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thị xã năm 2022

Tải về
Số 21/KH – BCĐ 16/02/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022

Tải về
Số 178/UBND-ĐT 15/02/2022

V/v thực hiện quy định xử phạt VPHC về xây dựng trên địa bàn

Tải về
Số 20/KH-UBND 15/02/2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 17/TB-UBND 14/02/2022

Thông báo kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giao ban UBND thị xã tháng 2 năm 2022

Tải về
Số 583/QĐ-UBND 09/02/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra Công tác Cải cách hành chính năm 2022.

Tải về
Số 582/QĐ-UBND 09/02/2022

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Cửa Lò

Tải về
Số 405/CV-ThU 09/02/2022

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp đầu Xuân năm 2022.

Tải về
Số 153/UBND-TTVH 09/02/2022

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

Tải về
Số 14/TB-TTCH 07/02/2022

Thông báo kết luận của Đc Doãn Tiến Dũng- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tại buổi làm việc ngày 06/02/2022.

Tải về
Số 15/KH-UBND 05/02/2022

Cửa Lò triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022 (đợt 2).

Tải về
Số 518/QĐ-UBND 26/01/2022

Quyết định về việc công nhận danh hiệu ” Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, ” Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các tập thể cá nhân năm 2021

Tải về
Số 14/UBND-ĐT 25/01/2022

Kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022.

Tải về
Số 115/UBND-ĐT 24/01/2022

Về việc ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang ATGT đợt 1 trên địa bàn thị xã,

Tải về
Số 112/UBND-VP 24/01/2022

Về việc tổ chức trực và báo cáo  tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Tải về
Số 10/KH-UBND 21/01/2022

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã Cửa Lò năm 2022.

Tải về
Số 09/KH-UBND 19/01/2022

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

Tải về
Số 09/TB-UBND 19/01/2022

Kết luận của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp UV UBND thị xã tháng 01 năm 2021.

Tải về
Số 80/UBND-VHTT 18/01/2022

Về việc triển khai quét mã QR trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Tải về
Số 225/QĐ-UBND 17/01/2022

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Du lịch năm 2022.

Tải về
Số 08/KH-UBND 17/01/2022

Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2022.

Tải về
Số 08/TB-UBND 17/01/2022

Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số 07/KH-UBND 17/01/2022

Kế hoạch hoạt động công tác chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tải về
Số 06/TB-UBND 15/01/2022

Thông báo về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19

Tải về
Số 228/QĐ-UBND 14/01/2022

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính thị xã Cửa lò năm 2022.

Tải về
Số 227/QĐ-UBND 14/01/2022

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tải về
Số 66/UBND-TNMT 14/01/2022

Về việc đôn đốc triển khai công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tải về
Số 06/KH-UBND 14/01/2022

Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tải về
Số 05/KH-UBND 14/01/2022

Kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tải về
Số 63/UBND-VHTT 14/01/2022

Về việc đôn đốc công tác tuyên truyền Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

Tải về
Số 04/KH-UBND 13/01/2022

Kế hoạch phân công nhiệm vụ các ban ,ngành, đơn vị liên quan phục vụ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thị xã Cửa Lò lần thứ VII

Tải về
Số 43/UBND-YT 10/01/2022

Về việc triển khai Nghi quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Tải về
Số 42/UBND-TTCH 10/01/2022

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến thể mới ( Omicron) của rút SARS-COV2

Tải về
Số 02/TB-UBND 09/01/2022

Thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19..

Tải về
Số 10/UBND-YT 06/01/2022

Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 60/HD_SYT-NVY ngày 05/01/2022 của Sở Y tế về triển khai mô hình Trạm y tế lưu động.

Tải về
Số 01/CT-UBND 05/01/2022

Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tải về
Số 01/KH-UBND 05/01/2022

Kế hoạch đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2022

Tải về
Số3115 /QĐ-UBND 31/12/2021

Quyết định ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội thị xã Cửa Lò năm 2022

Tải về

 

Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành năm 2023
Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành từ 2019 đến 2021
Xem thêm: Các văn bản chỉ đạo điều hành từ 2011 đến 2018