Thông tin thời sự
Hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành ATTP năm 2016
Hội nghị Ban chỉ đạo liên ngành ATTP năm 2016
01/01/1970

Sáng ngày 22/2/2017, dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Thị Dung - Phó chủ tịch UBND Thị xã, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP Thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Ban chỉ đạo và tổ giúp việc BCĐ liên ngành ATTP ...

Miền đất khác