Siêu thị Thư Lữ

Đăng ngày 31/05/2018

Cơ sở 1: Số 8 đường Sào Nam – phường Nghi Thu – thị xã Cửa Lò

ĐT: 02383.949.797

DĐ: 0913.550.411

trang-1-5-00_20_48_01-still013

trang-1-5-00_21_59_05-still014

trang-1-5-00_19_50_12-still012

trang-1-5-00_16_18_10-still006

trang-1-5-00_15_50_19-still005

trang-1-5-00_15_28_12-still004

Cơ sở 2: Số 152 đường Mai Thúc Loan – phường Thu Thủy – thị xã Cửa Lò

ĐT: 02383.949.797

DĐ: 0913.550.411

trang-1-5-00_24_13_04-still015

trang-1-5-00_25_43_03-still019

trang-1-5-00_25_04_18-still018

trang-1-5-00_18_43_06-still010

trang-1-5-00_19_28_10-still011