Thị xã Cửa Lò công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại phường Nghi Thu và Nghi Hòa.

Đăng ngày 03/06/2021

 Ngày 28/5/2021 UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành các quyết định số 1143, 1144 về công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trâu bò trên địa bàn phường Nghi Thu và Nghi Hòa.

Ảnh minh họa

Bệnh VDNC trâu bò đã được ghi nhận trường hợp đầu tiên tại thị xã Cửa Lò vào ngày 15/3/2021 tại phường Nghi Hòa, sau đó lần lượt là các phường Nghi Hương và Nghi Thu có trâu bò nhiễm bệnh. Ngay sau khi công bố dịch bệnh tại phường Nghi Hòa, UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo quyết liệt các ban ngành, phòng kinh tế, Trung tâm DVNN, UBND các phường và bà con nông dân tiến hành các biện pháp khẩn cấp để khống chế, bao vây và giập dịch. Đến cuối tháng 4 năm 2021 toàn thị xã đã có 47 hộ có trâu bò nhiễm bệnh với 58 con ở 11 khối tại 3 phường. Đến nay sau hơn 2 tháng quyết liệt xử lý dịch bệnh, dịch bệnh viêm da nổi cục tại thị xã Cửa Lò đã được khống chế tại phường Nghi Thu, Nghi Hòa đã công bố hết dịch, còn lại 1 phường Nghi Hương hiện vẫn chưa qua 21 ngày . Để dịch bệnh không tái phát trở lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc thị xã, các phòng ban, ngành cấp thị, Trung tâm DVNN, UBND các phường Nghi Thu, Nghi Hòa tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh  trên đàn gia súc theo quy định của luật thú y, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản của Bộ Nông nghiệp, Cục thú y, UBND tỉnh Nghệ An, Chi cục Chăn nuôi thú y và của UBND thị xã Cửa Lò.

  Trần Nguyễn Minh Thư – Trung tâm DVNN thị xã Cửa Lò