Clip: Cửa Lò có doanh thu trên 70 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày mở hội

Đăng ngày 22/04/2024