Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn Cửa Lò

Đăng ngày 04/06/2021

Công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong học đường hiện nay và thời gian tới đối với ngành Giáo dục là một nhiệm vụ rất quan trọng, nhất là thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; những kỹ năng mềm đã góp phần hình thành nên những con người có ích cho cộng đồng và nếu điều đó được rèn luyện cho các em học sinh ngay tại trên ghế nhà trường sẽ giúp cho các em có được những kỹ năng sống cơ bản phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay.

Phối hợp với công an tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường.

Ngành giáo dục và đào tạo đã lồng ghép thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo các hoạt động giáo dục;

Từ đó, ngành giáo dục đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh; chỉ đạo, định hướng các hoạt động tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ năng sống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; có ý thức chấp hành pháp luật; có năng lực và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích; xung kích, sáng tạo để sau này lập than, lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương đất nước. 

Tiết dạy ngoại khóa ngay tại đảo Ngư của các em học sinh trường THCS Nghi Tân

Qua đó, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã lồng ghép triển khai thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em qua các hoạt động Lễ Tri ân và Trưởng thành, Lễ ra trường, diễn đàn, hội thi, hội diễn, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hàng năm tại các trường học.

Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức hướng dẫn và rèn kỹ năng tự vệ, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh thông qua các giờ dạy thể dục, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, đặc biệt chỉ đạo củng cố, phát triển các câu lạc bộ võ thuật trong trường học, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, giúp học sinh vừa phát triển năng khiếu thể thao vừa rèn luyện các kỹ năng tự vệ cần thiết.

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền và tập huấn phòng, chống đuối nước cho học sinh

Phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tại địa phương, thể hiện tốt vai trò kết nối giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ và sự đồng tình của phụ huynh trong các hoạt động giáo dục. Công tác phối hợp giữa các bên được duy trì và phát huy hiệu quả trong nhiều năm nay và ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng, mang đến những tác động tích cực đối với giáo viên, nâng cao được nhận thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹ năng quản lý của cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tư vấn học đường; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành vi đúng đắn cho phụ huynh trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giúp các em có những hiểu biết phù hợp về giới tính, tình bạn, tình yêu và sức khỏe sinh sản vị thành niên và những kỹ năng sống cần thiết cho bản thân khi sinh hoạt và học tập.

 Học sinh  trường THCS Lê Thị Bạch Cát nghe cán bộ TT Tư vấn và Dịch vụ DS – KHHGĐ tỉnh Nghệ An phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng ứng xử trước sự thay đổi về tâm sinh lý của tuổi dậy thì. 

Thông qua các bài dạy được tích hợp, các chuyên đề, các môn học chính khóa, các đơn vị trường học đã chỉ đạo giáo viên cân nhắc, lựa chọn nội dung giáo dục kỹ năng sống sao cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh và tình hình thực tế của các đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, tích hợp, lồng ghép trong các môn học liên quan, các hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác với mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi.

Phối hợp với công an thị xã Cửa lò tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ

Ngoài việc giáo dục tích hợp vào các môn học, các trường đã chủ động cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn để xây dựng lực lượng báo cáo viên và nhóm tư vấn tâm lý học đường; mời báo cáo viên có chuyên môn sâu giảng bài về chuyên đề kỹ năng sống cho học sinh.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ:

1- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chuyên môn, cập nhật các vấn đề mới nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh; đồng thời củng cố, phát triển số lượng cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2- Lựa chọn các chủ đề kỹ năng sống phù hợp với từng đối tượng cụ thể để đáp ứng được các nhu cầu phát triển của xã hội đặt ra hiện nay; chú trọng gắn các chủ đề kỹ năng sống với hướng nghiệp, khởi nghiệp, hoạt động trải nghiệm, cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết để làm hành trang cho học sinh vào đời.

3- Tăng cường công tác phối hợp với ban ngành liên quan trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền trong phụ huynh và cộng đồng, xử lý nghiêm các vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em trong học đường.

Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học, phương pháp giảng dạy trong trường học theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh là mục tiêu mà ngành giáo dục và đào tạo luôn hướng tới; nhằm bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh, giúp các em có những kiến thức cần thiết, có hành vi tích cực trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn, bạo lực, xâm hại, nâng cao kỹ năng hoạt động xã hội, những hành vi ứng xử văn hóa trong tuổi học đường, là hành trang cho học sinh bước vào cuộc sống.

Nguyễn Xuân Huy – Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã