Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An kêu gọi toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19 

Đăng ngày 03/06/2021

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An gửi Thư kêu gọi đến các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể đồng bào tỉnh nhà tiếp tục chung tay, góp sức, tích cực ủng hộ vật chất, tinh thần để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.