Phường Nghi Thuỷ

Đăng ngày 13/05/2015

Nghi Thủy là phường nằm phía Bắc thị xã Cửa Lò với diện tích 175ha. Toàn phường hiện có 2.032 hộ, 8.800 nhân khẩu, được chia thành 10 khối dân cư. Cơ cấu kinh tế cuar Nghi Thủy hiện nay phát triển theo hướng: thương mại, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và chế biến,khai thác hải sản. Trong nhưng năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế văn hóa xã hội của phường Nghi Thủy có bước chuyển mạnh mẽ về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Toàn phường đến nay có 08/10 khối được công nhận khối văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đến nay đạt 92%…Trên địa bàn phường đã có 02 di tích được UBND tỉnh Nghệ An công nhân là di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh (Đền Mai Bảng và Đền Yên Lương).

Năm 2015 tổng giá trị sản suất ước đạt 336,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 18-20%, thu nhập bình quân người lao động 37 triệu /người/năm.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, không có điểm nóng xảy ra, cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được cải thiện; công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải có nhiều chuyển biến; các lĩnh vực y tế, văn hóa xã hội, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; đời sống nhân dân ổn định. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong quần chúng nhân dân được phát huy, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, giải quyết nhiều lao động có công ăn việc làm ổn định và thu nhập cao. Ngoài ra, những năm gần đây Nghi Thủy đã đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học. Hiện nay, 3/3 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trạm y tế phường đạt công nhận chuẩn quốc về y tế.

Ngoài ra phường được UBND tỉnh Nghệ An công nhận Làng nghề chế biển hải sản Khối 7 và công nhận làng có nghề ở khối 8. Toàn phường có 172 tàu thuyền khai thác hải sản, trong đó 40 tàu có suất 350-450CV, tỷ lệ khai thác hàng năm đạt 9000 tấn hải sản các loại. Về với Cửa Lò, Nghi Thủy là điểm ghé thăm hấp dẫn của du khách./.