Cửa Lò kiểm tra các mô hình cho năng suất cao ở Nghi Thu

Đăng ngày 13/05/2015

ngo

lua

Năm 2015, được sự hỗ trợ giống của UBND thị xã Cửa Lò, phường Nghi Thu đã triển khai đưa vào trồng thử nghiệm 5ha lúa AC5 va 2 ha dưa chuột Thái Lan. Ngoài ra, phường còn triển khai mở rộng 20 ha giống lúa lai BTE-1, X30 X31; 60 ha trồng xen lạc và ngô NK88, Nk66. Năm nay, thời tiết thuận lợi cộng thêm bà con nông dân đã áp dụng tốt các quy trình kỹ thuật, nên sau một thời gian triển khai trồng thử điểm và mở rộng các mô hình nói trên đang trong quá trình phát triển rất tốt và cho năng suất cao. Đặc biệt là giống lúa lai BTE-1, giống lúa này không chỉ mang lại năng suất cao, mà còn kháng được một số loại sâu bệnh thường gặp trên cây lúa…

Đàm Hiền