Phường Nghi Hương

Đăng ngày 13/05/2015

Phường Nghi Hương ( trước đây là xã Nghi Hương thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nay thuộc thị xã Cửa Lò – tỉnh Nghệ An, Được Ủy ban hành chính kháng chiến liên khu 4 thành lập vào ngày 04/01/1954.Phía Đông của phường giáp biển, phía Tây giáp Nghi Thạch -huyện Nghi Lộc, phía Nam giáp Nghi Hòa, phía bắc giáp Nghi Thu.Với tổng diện tích tự nhiên 999,97ha trong đó đất nông nghiệp là 596.07 ha, đất phi nông nghiệp là 348.53 ha, đất chưa sử dụng là 55.19 ha. Về dân số phường gồm 1.814 hộ, với hơn 6.527 nhân khẩu, được phân bổ trên 14 khối, có gần 100 cơ quan, đơn vị, khách sạn, nhà nghỉ đóng trên địa bàn..

Là trung tâm Thị xã Cửa Lò có đại lộ Nguyễn Sinh Cung chạy qua, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương về các mặt như dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Đặc biệt với thế mạnh là phát triển dịch vụ du lịch nên cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiệnnhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý du lịch, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; nâng cao nhận thức của toàn xã hội vềvai trò của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và văn hóa – xã hội của địa phương. Đến nay Phường có 14/14 khối và 3/3 trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hóa các cấptừ năm 2000 đến năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%. Được UBND Tỉnh Nghệ An công nhận Đền Diên Nhất là di tích lịch sử văn hóa. Năm 2014 địa phương vinh dự được Chủ tịch Nước công nhận phường anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với bãi biển sạch, đẹp kéo dài hơn 4 km,cùng lợi thế là trung tâm của thị xã,có thêm Đảo Ngư là một trong những đia điểm du lịch quan trọng của Cửa Lò, phường Nghi Hương nơi hội tụđông đảo khách du lịch khi về với Cửa Lò./.