Cửa Lò triển khai công tác phòng chống thiên tai 2015

Đăng ngày 10/05/2015

PCBL

Năm 2014, thị xã Cửa Lò đã xây dựng, triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với thực tiễn. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống thiên tai cho nhân dân được coi trọng. Hơn nữa, bão và các đợt mưa lũ ít hơn các năm trước nên đã hạn chế được các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đặc biệt, những sự cố do thiên tai gây ra đối với các đơn vị, cá nhân đã được các cấp ngành, địa phương tập trung hỗ trợ, khắc phục kịp thời.

PCBL1

Năm 2015, ngoài khắc phục các hạn chế trong phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, thị xã Cửa Lò còn chỉ đạo các địa phương đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xâu dựng. Tổ chức khơi thông, nạo vét kênh mương trước mùa mưa bão. Có kế hoạch sản xuất cụ thể và làm sao tránh mưa lũ nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân. Thị xã cũng yêu cầu UBND các phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống thiên tai mà Chính phủ đã ban hành.

PCBL4

PCBL3

Dịp này, UBND thị xã Cửa Lò còn trao thưởng cho 1 số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

Hữu Lương