Đảng bộ Nghi Hương đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 08/06/2015

Daihoinghihuong 

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ và nhân dân phường Nghi Hương đã phát huy nội lực, tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp , các ngành, khắc phục khó khăn, giành được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 18 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ hộ nghèo từ 7,86% giảm xuống còn 2,3%. Các hoạt động văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Phường vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Những kết quả  trên sẽ là tiền đề để địa phương phát triển toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Daihoinghihuong1

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Và Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, bầu19 đại biểu đi dự đại hội đảng bộ thị xã khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đàm Hiền