Chi bộ Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ an:Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 08/06/2015

TTDDCC

TTDDCC1

Nhiệm kỳ qua, chi bộ Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ an đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động. Về công tác chuyên môn, Trung tâm đã đón nhận điều dưỡng gần 40 ngàn lượt người có công với cách mạng trong và ngoài tỉnh, đạt 107,4% kế hoạch đại hội lần thứ 2 đề ra. Chất lượng các dịch vụ cũng như thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ nhân viên được nâng lên; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế thường xuyên được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu điều dưỡng của người có công với cách mạng. Trung tâm đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở từ đó xây dựng được tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong lời nói và việc làm. Qua đó góp phần giúp chi bộ, cơ quan hàng năm trở thành đơn vị vững mạnh về mọi mặt được các cấp khen thưởng.

TTDDCC2

TTDDCC3

Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã thảo luận và thông qua nghị quyết cho nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, trọng tâm là giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; Nâng cao chất lượng phục vụ người có công với cách mạng khi về điều dưỡng tại trung tâm và quan tâm đến việc cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 3 gồm 3 đồng chí và bà Nguyễn Thị Lam – Giám đốc Trung tâm tái cử chức vụ bí thư. Đại hội cũng đã bầu bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                              Hữu Lương – Ngọc Ánh