Chi bộ Điện Lực TX Cửa Lò Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 08/06/2015

dien luc 

dienluc

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Điện lực TX Cửa Lò đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng chuyên ngành. Đơn vị hiện đang chịu trách nhiệm quản lý vận hành an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn thị xã và các khu vực lân cận, gồm: 300 trạm  biến áp, 206 km đường dây trung thế, hơn 445km đường dây hạ thế. Với số lượng 26 ngàn khách hàng. Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng điện năng sau cao hơn năm trước từ 12 – 14 %. Doanh thu hàng năm tăng 120 %/năm.

dien luc3

 

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Điện lực TX đã phát triển thêm 2 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 12 đồng chí. Chi bộ luôn duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng, quý, năm với các nội dung bám sát tình hình thực tế tại điện lực. Các đảng viên được phân bố ở các phòng ban và tổ đội sản xuất, nhờ đó, có sự đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Điện lực.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới và 1 đ/c đi dự Đại Hội Đảng bộ Thị xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật