Hội truyền thống Trường Sơn Nghi Thủy đại hội

Đăng ngày 24/12/2014

z-Tket55

Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Phường Nghi Thủy hiện có 81 hội viên, trong đó 50 đồng chí là bộ đội, số còn lại là dân công hỏa tuyến. Thời gian qua, các đồng chí bộ đội Trường Sơn phường Nghi Thủy luôn tích cực thi đua phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào của địa phương.

Việc tổ chức Đại hội không chỉ tập hợp hội viên mà còn giúp bộ đội Trường Sơn phường Nghi Thủy hoạt động ngày một nề nếp, hiệu quả hơn, đặc biệt là phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương. Bởi tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua chương trình, mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới để từ đó các hội viên phấn đấu thực hiện. Trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, Hội truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Phường Nghi Thủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 – 2017 do ông Nguyễn Đình Phúc làm chủ tịch.

Hữu Lương – Duy Quý