Cửa Lò: Tổng kết công tác quốc phòng an ninh 2014

Đăng ngày 24/12/2014

z-Tket5         

Năm 2014, nhờ sự đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động nên nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn Thị xã Cửa Lò đã hoàn thành xuất sắc. Xây dựng được thế trận quốc phòng- an ninh vững chắc ; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo điều kiện để Cửa Lò tiếp tục tăng trưởng cao về các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách và nhân dân trong mùa du lịch.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác QP-AN năm 2015 của TX Cửa Lò đưa ra là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo thế và lực mới; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Góp phần phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của TX. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn.

Với những kết quả trên, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia năm 2014; Chủ tịch UBND TX tặng giấy khen cho 10 tập thể và 26 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng-an ninh năm 2014.

Thanh Bình- Tạ Nhật