Cửa Lò: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014

Đăng ngày 25/12/2014

z-TKdag3

Năm 2014, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, sự điều hành linh hoạt của UBND nên các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế của thị xã Cửa Lò đều vượt. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4800 tỷ đồng, bằng 110,5% kế hoạch tỉnh giao và tăng 9,5% so với năm 2013. Công tác văn hóa xã hội thu được nhiều kết quả tốt. Công tác an sinh xã hội được quan tâm hơn. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên cán bộ đảng viên đã nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong thực thi các nhiệm vụ được giao. Trong năm, thị ủy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Qua đó kịp thời giúp các tổ chức cơ sở đảng, các đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót để từ đó ra sức thi đua thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng các cấp.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2014, Hội nghị còn thảo luận, thông qua phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong năm 2015. Dịp này, Đảng bộ Cửa Lò còn khen thưởng cho 6 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014./.

Hữu Lương – Tạ Nhật