Hội đồng nhân dân phường Nghi Hương khóa XIX, tổ chức kỳ họp thứ 3

Đăng ngày 28/07/2017

Sáng 28/7/2017, Hội đồng nhân dân phường Nghi Hương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 3. Ông Nguyễn Nam Đình – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và các đại biểu HĐND thị xã bầu ở Nghi Hương cùng dự.

nh

nh1

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất của Nghi Hương đạt 529,8 tỷ đồng, bằng 65,4% kế hoạch cả năm, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách theo chỉ tiêu pháp lệnh đạt 62,5% chỉ tiêu thị xã giao. Huy động nội lực đạt khá. Văn hóa xã hội có nhiều phát triển tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

ngh2

Ngoài thảo luận những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng đầu năm, các đại biểu HĐND phường tập trung bàn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017. Thông qua 1 số tờ trình và báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016, công tác thu chi 6 tháng đầu năm, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghe đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND thị xã khóa V và UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 2. Đòng thời thảo luận 1 một số vấn đề quan trọng của địa phương và biểu quyết, thông qua nghị quyết kỳ họp.

 

                                                                            Hữu Lương – Ngọc Ánh