HĐND Nghi Hải: Tổ chức kỳ họp thứ III – Khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 28/07/2017

Sáng nay (28/7), phường Nghi Hải đã tổ chức kỳ họp thứ 3 – HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

00227-00_03_57_00-still018

00227-00_04_06_16-still017

6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất toàn phường Nghi Hải đạt 358,5 tỷ đồng, đạt 53% KH HĐND phường và thị xã giao. Trong đó, ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt giá trị lớn nhất 210 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách đạt 601 triệu đồng, đạt 63%KH thị xã giao. Về VH – XH, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư  tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. QP-AN được đảm bảo. Tuy nhiên, phường Nghi Hải vẫn còn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trong đó, tiến độ thi công một số công trình còn chậm. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng. Tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT còn tái diễn. Đây cũng là nhiệm vụ phường Nghi Hải tiếp tục triển khai trong 6 tháng cuối năm 2017.

00227-00_03_55_22-still014

Tại kỳ họp thứ III, HĐND phường Nghi Hải khóa V tiến hành miễn nhiệm đại biểu HĐND, ủy viên UBND, đồng thời bầu bổ sung ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo của HĐND và UBND phường, tiến hành phiên chất vất và trả lời chất vấn. Đồng thời, thông qua các tờ trình của UBND và nghị quyết của HĐND phường./.

Thanh Vân – Duy Quý