Đồng chí Đinh Thế Huynh: ‘Học Bác là học suốt đời, học hằng ngày’

Đăng ngày 16/05/2016

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt Trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể trung ương, địa phương và 719 tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cùng dự hội nghị, tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện thường trực các huyện, thành thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Đinh Thế Huynh – Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

5 năm qua, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc; công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhất là việc học tập đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. 

Qúa trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị vào các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả học tập và làm theo tấm gương của Bác của các tập thể và cá nhân, nhất là các việc làm cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan đơn vị như vấn đề giải quyết tình trạng sách nhiễu tại các bệnh viện, giải quyết tranh chấp đất đai ở một số địa phương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Đinh Thế Huynh – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu trong thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí cũng yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những việc làm cụ thể, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Tổ chức các hình thức học tập linh hoạt, sáng tạo, học Bác là học suốt đời, học hằng ngày, là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc đã có tham luận về kết quả, kinh nghiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phương Thảo

 

Theo Baonghean.vn