Công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo Nghi Tân

Đăng ngày 16/05/2016

cutringhitan1

 

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên bầu ở Nghi Tân là bà Trần Thị Thanh Thủy – Chủ tịch UBMT TQ thị xã, Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch Liên đoàn lao động Cửa Lò; HoàngThị Hải Yên – Bí thư đảng ủy phường Nghi Tân, Lê Thị Lam – Kế toán phường Nghi Tân, Nguyễn Đậu Hà – Phó phòng tài chính, Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã, Dương Thị Xuân Hải – phó phòng y tế, Phan Văn – phó phòng tài nguyên môi trường Cửa Lò và các ứng cử viên HĐND phường Nghi Tân nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã báo cáo chương trình hành động của mình với cử tri.

Ngoài những vấn đề quan trọng nói trên, cử tri Nghi Tân cũng mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đặc biệt là nội dung các chương trình hành động của mình. Đồng thời, quan tâm thêm đến các chương trình phát triển kinh tế xã hội, ô nhiễm môi trường ở Nghi Tân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển.

 

                                                        Hữu Lương – Thế Anh