Quan tâm đến vấn đề nước sạch, hệ thống mương thoát nước ở Nghi Hải

Đăng ngày 16/05/2016

cutringhihai

Trong các buổi tiếp xúc này, lần lượt các ứng cử viên HĐND thị xã là Nguyễn Đức Anh – Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã, Hoàng Sỹ Cường – Trưởng ban tổ chức thị ủy, Phạm Ngọc Dương – Phó trưởng phòng nội vụ, Võ Văn Đức – Bí thư chi đoàn khối Hải Giang 1-Nghi Hải, Lê Văn Sơn – Trưởng phòng kinh tế thị xã, Trần Thị Hà – Giáo viên trường THCS Nghi Tân, Nguyễn Thị Hồng Lê – Phó chủ tịch Hội nông dân thị xã, Trương Thị Cẩm Tú – Cộng tác viên Trung tâm VH-Thể thao Cửa Lò và 8  ứng cử viên Đại biểu HĐND phường Nghi Hải đã báo cáo chương trình hành động của mình.

Ngoài những vấn đề trọng tâm nói trên , cử tri phường Nghi Hải cungx mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử thực hiện tốt lời hứa của mình. Trong đó, quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển từ vụ cá chết ở Hà Tĩnh để người dân ổn định sản xuất; Quan tâm đến vấn đề đường giao thông nội phường và giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng như cựu thành niên xung phong.

 

Hữu Lương – Thế Anh