Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc quê hương Bác

Đăng ngày 16/05/2016

Tối 15/5, tại Thành phố Vinh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch  Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. 

Các đại biểu tham gia hội nghị
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 5 năm qua, bám vào 8 nội dung của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và từng chuyên đề hàng năm, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An đã gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp. 

Gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức; nâng cao sinh hoạt đảng. Nhờ đó, ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động được nâng lên.

Thông qua đó đã có nhiều tập thể, cá nhân “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực về thực hiện nhiệm vụ chính trị  và xây dựng Đảng ở từng cơ sở; tác động tích cực đến toàn Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An. 

Rõ nhất là việc sản xuất, kinh doanh ngày càng có hiệu quả, với doanh thu tăng từ hơn 20.726 tỷ đồng (năm 2011) lên 30.112 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước từ 961 tỷ đồng (năm 2011) lên trên 1.434 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng thu nội địa hàng năm của tỉnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp cũng nhận thức rõ và tích cực đi đầu trong các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai. Trong 5 năm, các doanh nghiệp trong khối trong đảng bộ đóng góp trên 100 tỷ đồng và nhiều công trình phục vụ dân sinh có giá trị.

Trong 5 năm, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An đã tuyên dương 57 tập thể, 49 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp cơ sở tuyên dương, khen thưởng 394 tập thể và 658 cá nhân điển hình.

Và tại hội nghị tổng kết 5 năm và tuyên dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối đã tuyên dương 17 tập thể và 26 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm (2011 – 2016).

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, nhấn mạnh: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quan trọng là ở từng cá nhân, từng cơ sở; bởi vậy mỗi cá nhân, cơ sở cần đặt ra yêu cầu học tập, làm theo cụ thể, sát với vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mình nhằm tạo ra sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn nữa.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh yêu cầu phải thường xuyên và tự giác; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của các bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu. Gắn việc học tập và làm theo với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương và những hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Các tập thể điển hình được tuyên dương tại hội nghị
Tập thể và cá nhân được tuyên dương tại hội nghị
Tập thể và cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rẳng, mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa và làm tròn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng trong việc tăng thu ngân sách của tỉnh trong thời gian tới; cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đặc sắc của quê hương Bác Hồ, trọng chữ tín, đảm bảo chất lượng, vì cộng đồng và phát triển bền vững…

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, phê phán, nhắc nhở, xử lý tổ chức, cá nhân làm không tốt, làm hình thức, hoặc nó mà không làm.

Mai Hoa

 

Theo Baonghean.vn