Đại hội Đảng bộ phường Nghi Tân TX Cửa Lò lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 17/06/2015

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân cùng đồng tâm, đồng thuận và đoàn kết; Sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp tạo điều kiện để Nghi Tân tiếp cận với những cơ chế, chính sách ưu tiên, cho nên nền kinh tế phường nhà phát triển đúng hướng với mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm toàn phường đạt 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người trên 25 triệu đồng, tăng gấp 2,36 lần so với năm 2010.Trong công tác quy hoạch, phường đã đầu tư xây dựng 28 công trình với tổng dự toán trên 24 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. Những công trình xây dựng  này đã góp phần vào phục vụ đời sống nhân sinh… Các hoạt động văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới.

DHDBNT

DHDBNT1

DHDBNT2

DHDBNT3

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2015 – 2020. Và Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đàm Hiền