Đài PT-TH Nghệ An: Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2015

Đăng ngày 15/06/2015

Đồng chí Nguyễn Như Khôi Tỉnh ủy viên – Giám đốc – Tổng biên tập Đài PTTH Nghệ an chủ trì hội nghị.6 tháng đầu năm 2015, đài TTTH các huyện, thành phố, thị xã đã gửi hơn 2600 tin, gần 1200 phóng sự 157 trang, chuyên mục phát thanh, 1870 tin, 885 phóng sự, 177 trang truyền hình cho đài tỉnh. Nhìn chung, các đài huyện gửi tin bài đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, thời lượng phát sóng. Trong đó, các tin bài đã có sự chọn lọc kỹ trước khi gửi với nhiều vấn đề mang tính xã hội được cập nhật, phản ánh kịp thời nên tỷ lệ phát sóng đạt cao hơn cùng kỳ năm trước. Đối với trang truyền hình của các đài cơ bản đáp ứng yêu cầu về quy trình sản xuất trang nên giảm được các lỗi sơ đẳng trong dựng hình, khuôn hình, đánh chữ phỏng vấn. Còn trang phát thanh được kết cấu hợp lý, đề tài phong phú, tiếng phỏng vấn tốt hơn.

PTTHNA

Tại hội nghị, lãnh đạo các đài huyện cũng đã có nhiều ý kiến trong đó tập trung vào việc đề nghị đài tỉnh có định hướng sát đung, sử dụng tin bài nhiều hơn và quan tâm hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Khôi Tỉnh ủy viên – Giám đốc – Tổng biên tập Đài PTTH Nghệ An đề nghị các đài tiếp tục cộng tác sản xuất tin bài gửi về 2 sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng các cấp,  các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, quốc phòng an ninh, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo. Trước mắt là chủ động lựa chọn đề tài, sản xuất các tác phẩm báo chí dự liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An năm 2015.

Hữu Lương