Đại hội đại biểu MTTQ phường Thu Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày 27/03/2019

Sáng ngày 27/3, UB MTTQ Việt Nam phường Thu Thủy đã long trọng tổ chức đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy: Nguyễn Hồng Quang –  Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thị ủy, Trần Thị Thanh Thủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò.

dh

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phường Thu Thủy đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị – KTXH của địa phương. Trong 5 năm, MTTQ và ban vận động phường Thu Thủy đã vận động Quỹ người nghèo được trên 150 triệu đồng, hỗ trợ tu sửa và làm  mới 2 nhà đại đoàn kết. Song song với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ  nhân dân, MTTQ phường Thu Thủy còn tích cực đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT; Tiến hành 15 cuộc giám sát thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng..

dh3

dh1

dh4

dh5

dh6

Trên cơ sở những thành tích đạt được, Đại hội MTTQ phường Thu Thủy khóa VI đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Thu Thủy trở thành phường văn hóa, giàu mạnh, văn minh.

dh7

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương bầu 33 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thu Thủy nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI ./.

Đàm Hiền – Duy Quý