Cửa Lò khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất cụm số 2

Đăng ngày 10/03/2022

Sáng 10/3, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất cụm số 2 gồm phường Nghi Hòa, Nghi Hương và phường Nghi Hải. Đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh Cửa Lò; đại diện Đảng ủy, BCH quân sự thị xã; Đảng ủy, UBND, BCH quân sự các phường trong cụm số 2 tham dự.

Trong thời gian 15 ngày, cán bộ, chiến sỹ dân quân năm thứ nhất cụm số 2 được giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản của luật DQTV sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành, tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ của DQTV tham gia bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự; quan điểm, chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới…và điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của dân quân tự vệ…

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh Cửa Lò đề nghị các giáo viên chuẩn bị và quán triệt đầy đủ chương trình huấn luyện, các chiến sỹ dân quân chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Ban tổ chức lớp huấn luyện. Qua đó giúp cho lực lượng dân quân tự vệ của các đơn vị trong cụm nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, để từ đó làm cơ sở vận dụng linh hoạt thực tế tại địa phương, đơn vị khi có tình huống xảy ra.

Tiếp đó, đại diện Ban chỉ huy quân sự các phường trong cụm số 2 đã ký kết giao ước thi đua ra quân huấn luyện năm 2022.

                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh