Phóng sự: Cửa Lò tập trung chuẩn bị mùa du lịch 2022( phát sóng thời sự NTV ngày 8/3/2022)

Đăng ngày 10/03/2022