Cửa Lò: Đại hội đại biểu hội NNCĐDC lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 22/10/2015

DHCTC

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hội nạn nhân chất độc da cam/ đi ô xin Thị xã Cửa Lò đã hoạt động hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các mặt chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, công tác tuyên truyền, công tác xây dựng và phát triển hội viên. Từ chỗ chỉ có 3/7 phường hội đến nay 7/7 phường thành lập hội cơ sở đạt 100% chỉ tiêu. Trong 5 năm qua, hội nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin Cửa Lò đã vận động được 675 triệu đồng quỹ hội, từ đó đã hỗ trợ vay vốn sản xuất cho 10 đối tượng, cấp học bổng cho 18 đối tượng con nạn nhân và hỗ trợ ốm đau đột xuất cho 270 đối tượng…

DHCTC1

DHCTC2

DHCTC3

Tại đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngoài đánh giá các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu cũng đã bàn bạc, thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình cán bộ và hội viên xuất sắc, phấn đấu đạt số tiền ủng hộ quỹ từ 1 – 1,2 tỷ đồng. Đại hội cũng đã bầu ra BCH khóa mới gồm 11 đông chí, đ/c Nguyễn Văn Thân tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin Thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015- 2020./.

Mỹ Hạnh  – Duy Quý