Cửa Lò quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ V

Đăng ngày 21/10/2015

Trong thời gian 1 buổi, cán bộ, đảng viên dự lớp tập huấn được lãnh đạo Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò thông báo kết quả đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

hocnghiquyet

Về đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ V, các học viên được quán triệt những nguyên nhân đạt được, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các định hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ mới 2015 – 2020.  Theo đó, thị xã phấn đấu đến năm 2020 là xây dựng Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2 có kết cấu hạ tầng đồng bộ; Đới sống nhân dân được nâng cao và phát triển bền vững; Là cực tăng trưởng của Tỉnh; Đi đầu trong đổi mới – hội nhập – tăng tốc..

hocnghiquyet1

hocnghiquyet2

Dịp này, Thị ủy Cửa Lò thông qua chương trình hành động và kế hoạch quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2015 này.

                                                                      Hữu Lương – Duy Quý