Thị ủy Cửa Lò: Kiểm tra thực trạng cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn

Đăng ngày 21/10/2015

kientra

Sau khi đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại các phường du lịch trọng điểm trên địa bàn là: Nghi Hương, Nghi Thu, Thu Thủy và khu ẩm thực Cửa Hội…đoàn công tác đã có ý kiến chỉ đạo các địa phương cần sớm có kế hoạch để giải quyết các ki ốt hết hạn hợp đồng, đặc biệt là kiên quyết không cho gia tăng số lượng mà chỉ cho hợp đồng theo từng năm một. Bên cạnh đó, Thị ủy cũng giao cho các ngành liên quan cần rà soát lại số lượng ki ốt cũng như quy hoạch không gian và  giảm dần các ki ốt từ nay đến năm 2020, và kiểm tra chặt chẽ để giải tỏa các ki ôt nằm trong diện quy hoạch của Thị xã.

kientra1

kientra2

kientra3

Thông qua công tác kiểm tra như thế này, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò sẽ đánh giá được thực trạng cơ sở hạ tầng trên địa bàn để từ đó đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch du lịch cho năm 2016 và thời gian tới./.

 

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh