Phường Nghi Hải thị xã Cửa Lò: Hội thảo phát triển năng lực và phẩm chất người học

Đăng ngày 22/10/2015

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên các  trường ở phường Nghi Hải.

hiothao

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục có rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết, trong đó vấn đề quan trọng nhất là phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Do đó, tham luận của các đại biểu dự hội thảo tập trung vào việc nâng cao chất lượng dạy học của các trường cũng như vận dụng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong việc phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-TQ/TW, ngày 04/11/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Quyết định 281 của Chính phủ về việc xây dựng xã hội học tập. Qua đó, góp phần đưa chất lượng giáo dục của phường Nghi Hải ngày một phát triển./.

Hữu Lương – Duy Quý