Công ty TNHH Văn Minh tiếp nhận gói hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng phục hồi sản xuất kinh doanh

Đăng ngày 02/12/2021

Chiều ngày 2/12, Ngân hàng chính sách thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Văn Minh theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ cho vay người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Đây là đơn vị được nhận nguồn vốn tín dụng lớn nhất trong đợt này.

Trong tháng 12/2021 này, Công ty TNHH Văn Minh sẻ nhận hơn 1,4 tỷ đồng để trả lương cho 400 lao động của đơn vị, với lãi suất cho vay là 0%/năm. Trong 2 tháng tiếp theo, Ngân hàng chính sách thị xã Cửa Lò tiếp tục giải ngân để Công ty trả lương cho người lao động.

Chương trình nói trên là nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn do dịch Covid – 19, đảm bảo an sinh xã hội./.

Đàm Hiền – Duy Quý