Clip: Thị xã Cửa Lò tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi.

Đăng ngày 22/04/2022