BTV thị ủy Cửa Lò kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị đón du lịch 2015

Đăng ngày 16/04/2015

kt4

Hiện nay các địa phương trên địa bàn có hoạt động dịch vụ du lịch đã chú trọng triển khai tốt công tác chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch. Đặc biệt là tập trung thực hiện việc quy hoạch ki ốt phía đông đường Bình Minh theo chủ trương mới của UBND Thị xã. Theo đó các phường đã chỉ đạo nhân dân và các ki ốt kinh doanh dịch vụ du lịch làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, không cơi nới và làm mới các ki ốt, không cắm ô trên bãi biển, làm tốt công tác vệ sinh môi trường ở xung quanh khu vực kinh doanh, trên bãi biển.

kt7

Tính đến thời điểm này, công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn TX Cửa Lò đã và đang được TX  tập trung chỉ đạo quyết liệt, với mục tiêu làm thay đổi diện mạo đô thị, đồng thời, tạo sự chuyến biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, chung tay, chung sức xây dựng một đô thị biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại ./.

                                                                Thanh Bình- Duy Quý